www.mamboteam.com
www.andornaktalya.hu
Kezdőlap
2020.06.04. 16:52
 
 
E-ügyintézés tájékoztató PDF Nyomtatás E-mail

Tájékoztató az elektronikus ügyintézés kötelező igénybevételéről

Tisztelt adózók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az elektronikus ügyintézésről és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. §-ának értelmében 2018. január 1-jétől az elektronikus ügyintézés igénybevétele kötelező az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezeteknek és az ügyfelek jogi képviselőinek.

Az elektronikus ügyintézés részletszabályait a 451/2016. (XII.19.) számú kormányrendelet tartalmazza.

Az Eüsztv. 1. § 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó (ide tartozik az egyéni vállalkozó is) az Eüsztv-ben meghatározott módon, azaz elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal [Eüszttv. 9. § (1) bek. a) pont aa) alpont]. Kizárólag az a magánszemély minősül egyéni vállalkozónak, aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában (a továbbiakban: EVNY-ben) is ekként szerepel.

Az Eüsztv. szerinti elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezet elektronikus ügyintézését a cégkapuja vagy az EVNY-ben szereplő egyéni vállalkozó KÜNY tárhelye (régi elnevezéssel ügyfélkapu tárhelye) útján tart kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal.

Ezek alapján a 2018. adóévtől kezdve adózási dokumentumaikat (egyenlegértesítők, határozatok) már csak elektronikus úton kézbesítjük a gazdálkodó szervezeteknek, valamint az önkormányzati adóhatósághoz elektronikus úton kötelesek benyújtani ? többek között ? önadózásos adónemben a bejelentkezést, változás-bejelentést és adóbevallást, kivetéses adónemben az adatbejelentést, mindkét adózási mód esetén a jogorvoslati, adómérséklési, fizetési könnyítés iránti és adóigazolás kiállítására irányuló kérelmet.

Az adózó részéről az elektronikus kapcsolattartás igénybevétele megtörténhet az önkormányzati adóhatóság által fenntartott űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatáson: ÁNYK nyomtatványon, vagy ASP szakrendszer elektronikus ügyintézési felületén, az Önkormányzati Hivatali Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) keresztül, vagy amennyiben az önkormányzati adóhatóság űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatást nem tart fenn, illetve az adott ügytípusra megfelelő űrlap nem áll rendelkezésre, akkor az ún. e-papír (https://epapir.gov.hu) rendszer segítségével.

Kérjük Önöket, hogy a kötelező elektronikus ügyintézés igénybevételéhez szükséges ügyfélkapu/cégkapu regisztrációról minél előbb gondoskodjanak, valamint kérjük, hogy az elektronikusan érkező dokumentumaikat rendszeresen ellenőrizzék, és időben gondoskodjanak a dokumentumok megfelelő átvételéről. Ez utóbbi azért is nagyon fontos, mert több érintett adózó esetében is előfordult, hogy az ügyfélkapun/cégkapun keresztül általunk küldött dokumentumokat nem vették át, így az kézbesítetlen maradt!

Tájékoztatjuk továbbá önöket, hogy az Eüsztv. 14. § (8) bekezdése alapján ?ha az önkormányzati adóhatóság észleli, hogy az Eüsztv. szerinti gazdálkodó szervezet cégkapuval, vagy ? az EVNY-ben szereplő egyéni vállalkozó esetén ? KÜNY tárhellyel nem rendelkezik, akkor ezt a tényt köteles a cégbíróság, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető hatóságnak bejelenteni.

Köszönjük együttműködésüket!

Andornaktálya, 2019. március 4.

 

Andornaktálya Önkormányzat Adóhatósága részéről:

 

    Szabó Zoltán

címzetes főjegyző sk.

 
< Előző   Következő >
Andornaktálya címere
  

Ma 2020. június 04. csütörtök, Bulcsú napja van.

Andornaktályát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Magyar Vöröskereszt
Andornaktályát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület, valamint Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete segíti és támogatja!
 
Top! Top!