www.mamboteam.com
www.andornaktalya.hu
Kezdőlap
2020.09.30. 20:00
 
 
100 nap PDF Nyomtatás E-mail

100 nap

Gondolatok, tapasztalatok a választás óta eltelt 100 napról

 

2020. október 13-án, vasárnap este, kitörő örömmel fogadtuk az önkormányzati választás eredményét. Bár ezért indultunk, ezért dolgoztunk, ezt szerettük volna elérni, egy kicsit mégis hihetetlennek tűnt, hogy sikerült. Persze csodálatos élmény volt megtapasztalni azt, hogy Andornaktályán milyen sokan gondolják úgy, hogy bennünk bíznak, hogy tőlünk várják a folytatást. Ha visszagondolok ezekre a pillanatokra, most is hálát érzek irántuk. Köszönöm, köszönjük a támogatást, a megelőlegezett bizalmat!

Nem kellett azért sokat várni arra sem, hogy megfogalmazódjanak bennünk kérdések, aggodalmak, félelmek azzal kapcsolatban, hogy mit tapasztalunk majd az átadás-átvétel során, és azt követően mik derülnek ki a település gazdálkodásával, pillanatnyi anyagi helyzetével kapcsolatban, hiszen a választási kampány során hallhattunk pár dolgot az emberektől.  

Már 2020-at írunk. Lezárult a 2019-es esztendő. Köztudott, hogy az utolsó két és fél hónapját kénytelenek voltunk a szigorú takarékosság jegyében tölteni, hogy a kötelező feladataink ellátása maradéktalanul teljesülhessen. Szeretnénk itt is köszönetet mondani a lakosság részéről tapasztalható megértő türelem kapcsán, és külön azoknak is, akik anyagi támogatása lehetővé tette, hogy az advent időszakában ebben az évben is gyönyörködhettünk a főút villanyoszlopairól ránk mosolygó csillagokban.

Természetes a kérdés: Hogyan kerülhetett ilyen helyzetbe a falu, hiszen a korábbi hírek csupa csodálatos eredményekről, kiváló fejlesztési lehetőségekről és elnyert, megvalósításra váró pályázatokról szóltak. Mi is hát a helyzet valójában?

A képviselő-testület az önkormányzat 2019 évi gazdálkodásáról a már elfogadott munkaterv értelmében a márciusi ülésén fog tárgyalni. Ennek oka, hogy a beszámoló elkészültére még várnunk kell, így minden részletre kiterjedően még nem is tudunk tájékoztatást adni.

Megértjük a lakosság igényét az információra, így most két, a település pénzügyi helyzetét jelentősen érintő dologról essék szó.

1.     A Fácános Szép Napok rendezvényre 2019. szeptember 28-án került sor. Személyes tapasztalatok híján nem vitatjuk mindazok véleményét, akik úgy emlékeznek erre a napra, hogy részesei lehettek egy színvonalas, jól szervezett programnak. És megértjük azokat is, akik a pontos számok ismerete nélkül is településünk anyagi helyzetéhez viszonyítva túlzónak találták mindezt.

-       Az tény, hogy ilyen jelentős kiadással járó rendezvény előzetesen nem szerepelt a falu költségvetésében.

-       A jelenlegi képviselő-testület mindhárom ?régi?, vagyis az előző testületben is helyet foglaló tagja kijelentette, hogy a rendezvény részleteiről nem tudott, annak költségeiről nem szavazott.

A rendezvényhez egy LEADER pályázat alapján 1 291 377 Ft pályázati támogatást nyert a falu, valamint egy testvér-települési kapcsolatokkal kapcsolatos pályázat keretében 450 000 Ft-ot.

-       A rendezvénnyel kapcsolatos kiadások összesen 9 469 566 Ft-ot tettek ki, amely kiadások a rendezvények tartására eredetileg tervezett 2 000 000 Ft-ot több, mint négyszeresen meghaladták.

 

2.     A posztjáról távozó korábbi polgármester, Vámosi László törvényben előírt 3 havi végkielégítése mellé lehetőség szerint további 3 havi illetményét kérte megállapítani, valamint igényt tartott az 5 éves megbízatása idején ki nem vett szabadság pénzbeli megváltására. Szabadság nyilvántartó kartonja hiányában azt dokumentumokból megállapítani nem tudtuk, hogy az elmúlt öt évben Vámosi úr ténylegesen hány napot töltött szabadságon, ezért nem fogadtuk el ezt a kérést, hanem köztes ajánlattal éltünk.

 A képviselő-testület a végkielégítés kapcsán a törvényi minimum (3 hónapra járó illetmény) kifizetését szavazta meg. A ki nem vett szabadságok megváltása esetében végül hosszas egyeztetés és többszöri egyezségi ajánlat alapján sikerült mindkét félnek elfogadható számú szabadságnapokról, és ezekre járó illetmény kifizetéséről megállapodni.

Mindent összegezve el kell mondani azt is, hogy ezeknek a (polgármesteri munkaviszony megszűnésével kapcsolatos) kiadásoknak a megfizetésére részben fedezetett nyújtott az az életbiztosítás, amelynek a lejárati kedvezményezettje az önkormányzat volt.

Nem célunk az állandó visszatekintgetés, az elődökre mutogatás, de a helyzet reális megismerése, megismertetése mindannyiunk érdeke, és az említett dolgok nagyon sok, előre nem tervezett kiadást jelentettek a számunkra.

Szeretnénk a lehetőségeink folyamatos bővítésével előre tekintve a falu érdekében, annak biztonságos működtetését szem előtt tartva dolgozni. Meggyőződésem, hogy ez minden újonnan megválasztott települési elöljáró hitvallása, és töretlenül bízom abban is, hogy ebben a korábban is képviselőként tevékenykedők nem visszahúzó, gáncsoskodó, hanem támogató szerepet fognak betölteni.

Hogy nem könnyű a feladat, és nem göröngyöktől mentes ez az út, arról az elmúlt közel száz napban már szerezhettünk tapasztalatokat.

Szinte nem múlt el úgy hét, hogy ne derült volna ki valami, ami eddig nem ismert kötelezettséget jelent számunkra a jövőben. Néhány példa:

Az új rendezési terv elfogadása néhány tulajdonost, akiknek megváltozott az ingatlana besorolása, hátrányosan érinthetett. Jelenleg is folyamatban vagy egy ilyen konkrét ügyben a tárgyalás az érintettek és az önkormányzat között, amelyben szeretnénk, hogy mindenki számára elfogadható megoldás szülessen.

Az egyik megvalósítás alatt álló pályázat esetében a korábban ismert adat szerint, és a faluban ennek híre terjedt el, az önerő 15% helyett a valóságban 25%. Ennek hatása 2020-ra kb. mínusz 10 millió Ft.

Egy másik, szintén folyamatban lévő pályázattal kapcsolatban pedig az derült ki, hogy a már korábban lehívott előleg más célra került felhasználásra, azaz jelenleg már nem áll rendelkezésre.

Vannak további nyertes pályázatok is, amelyek megvalósításához a következő években biztosítanunk kell a szükséges önerőt. Vagyis a 2020-as költségvetés készítése során erősen meg van kötve a kezünk. Már most látható, hogy nem sok mozgásterünk marad a kötelezően ellátandó feladatok és a korábbi kötelezettségvállalások mellett.

 

Ipari Park fejlesztése

Nagy kérdés, hogyan is döntsünk. Abban nagyjából egyet is értünk, hogy a település számára hosszabb távon egy ipari park kialakítása jó lehetőség arra, hogy folyamatosan növelhesse saját bevételeit. Elképzelésünk szerint nőne az iparűzési adó, akár helybeliek számára is munkalehetőségek nyílnának, és még sorolhatnánk az előnyöket. Az önkormányzat számára bevétel keletkezhet, amelyekkel további fejlesztések önerejét lenne képes biztosítani.

Akkor miért is hezitálunk, hiszen rendelkezünk egy megnyert pályázattal. A lakosság értesült már róla, hogy 140 millió forint pályázati támogatást nyert Andornaktálya egy Ipari Park fejlesztésére.

Ez igaz, de:

-       A pályázat tervezői költségvetése még 2017-ben készült, így a pályázatba kevesebb kivitelezési költség került, alacsonyabb műszaki tartalommal. Ami azt jelentette, hogy nem számoltak a gáz bevezetésével, és zúzottkő szórt-alap burkolatú utakkal kalkulálták.

-       A pályázatban barnamezős beruházásként szerepel a projekt.

-       A pályázat nem számol a terület megvásárlásával, úgy kezeli, mintha az önkormányzat saját területén tervezné megvalósítani azt.

Ahhoz, hogy ténylegesen elindulhasson a beruházás:

-       Meg kell vásárolni (vagy kisajátítani) az érintett, magántulajdonban lévő területeket

-       Mivel a területek jelenleg mezőgazdasági művelés alatt állnak, így azokat át kell minősíteni és a termelésből ki kell vonni, amely jelentős összegű földvédelmi járulék megfizetését jelentené. És ennek engedélyezése is bizonytalan, hiszen ezek a jó minőségi osztályba tartozó termőföldek a termőföldek védelme érdekében elvileg nem vonhatók ki a termelésből.

-       A projektet tervező céget felkértük a 2017-es számaik aktualizálására. Ők ennek megfelelően elkészítették a költségvetést jelenlegi árakon. Azonos műszaki paraméterek esetén ma 187 millió Forint kell a megvalósításhoz. 1-2 év múlva még többe kerülne.

-       Ehhez a többlet kiadáshoz hozzá kell adnunk a vásárlás és az átminősítés után a fizetendő földvédelmi járadék várható összegét (30-40 millió)

 

A többletköltségek hitelből történő megfizetése mellett (még ha a termelésből kivonást sikerülne is elérni), és a terület kialakítását követően egyáltalában semmi garancia nincs arra, hogy egy ilyen, részlegesen közművesített ipari területen érdeklődnének, területet vásárolnának a vállalkozások.  Arra sincs semmi garancia, hogy (ha mégis lenne kereslet a területek iránt), hogy az ipari parkban megtelepedő vállalkozások az iparűzési adójukat (vagy annak nagyobb részét) az önkormányzathoz fizetnék, ugyanis (ha például több telephelyen működő vállalkozásról van szó) az adóalap megosztásának többféle módja is van, és azt a vállalkozás jogosult meghatározni.

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020 január 27.-ei ülésén mérlegelte az ipari parkos pályázat folytatása-, vagy visszamondása melletti érveket, szempontokat. Emellett számba vettük a várható kiadásokat, és az ezekhez várhatóan rendelkezésre álló bevételeket. Mindezek összevetésének az volt az eredménye, hogy az ipari parkos pályázatát az önkormányzat visszamondja, mert a pályázat megvalósítása erő feletti nagy terheket, hitelfelvételt jelentene az önkormányzat számára, amely hosszútávon elzárná a lehetőségeket más fejlesztések előtt. Ráadásul semmi biztosíték nincs arra sem, hogy a pályázattól remélt nagy iparűzési adó bevétel realizálódna cserébe.

A képviselő-testülettel közösen olyan felelős döntést, döntéseket szeretnénk hozni a jövőben, amelyek nem veszélyeztetik a település működését, a kötelezően ellátandó feladatok teljesítését. Továbbra is keressük azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével hozzájárulhatunk a falu fejlődéséhez, az itt élők életminőségének, közérzetének javításához. Ezekhez várjuk a lakosság támogató szándékú javaslatait.

Kelt, Andornaktályán, 2020. január 28.-án

Tisztelettel:

 

     Barczi Zsolt, polgármester                                              Megyeri Zoltán Sándor, alpolgármester

                                            

 
< Előző   Következő >
Andornaktálya címere
  
 
  

Ma 2020. szeptember 30. szerda, Jeromos napja van.

Andornaktályát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Magyar Vöröskereszt
Andornaktályát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület, valamint Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete segíti és támogatja!
 
Top! Top!