www.mamboteam.com
www.andornaktalya.hu
Kezdőlap
2020.05.30. 16:01
 
 
A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PDF Nyomtatás E-mail

A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2020. február 24-én Andornaktálya Községi Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta az önkormányzat 2020. évi költségvetését.

A rendelet (3/2020.(II.25.) teljes szövege és annak mellékletei az érdeklődők számára elérhetők a település honlapján (www.andornaktálya.hu)  - Hatályos rendeletek címszó alatt.

Egy pár gondolattal szeretnénk segíteni azoknak, akik kíváncsiak arra, miért és miként alakultak ki ezek a számok:

A rendeletből kiolvasható, hogy a bevételek és kiadások főösszege megközelíti a 293 millió forintot (292 846 902 Ft)

Miért pont ennyi? Tehetnék fel a kérdést.

A költségvetés elkészítése során a jogszabályi lehetőségeket és a tapasztalati számokra alapozott tervezést kell felelős döntéssel véglegesíteni. A költségvetés összeállítását végző szakemberek a rendelkezésükre álló ismeretek birtokában megtervezik azokat a költségvetési bevételeket, amelyekre különféle mutatószámok alapján számíthatunk. Ezek az úgynevezett állami támogatások. Ehhez hozzáadják a várható működési bevételeket: a különböző adóbevételeket illetve egyéb működési bevételeket. Ezzel kialakul egy szám, az az összeg, amire forrásként nagy biztonsággal számíthatunk az év során.

A már elfogadott költségvetésünkben így tehát 255 993 048 Ft költségvetési bevétellel számolunk.

A tervezés másik oldala pedig arról szól, hogy lássuk, mennyit költünk, költhetünk 2020-ban, vagyis a kiadások tervezése. Itt is a biztosan ismert illetve a tapasztalati számokból valószínűsíthető számok jelentik a kiindulást. A működési kiadásokon belül például tudott, hogy hányan dolgoznak az önkormányzatnál, és hányan az óvodában, illetve egyéb intézményeknél, és természetesen az is ismert, hogy mennyi a bérük és mennyi közteher rakódik ezekre, vagyis meglehetős pontossággal kiszámolható, hogy személyi juttatásokra és a kapcsolódó járulékokra mennyit kell fordítanunk ebben az évben. Az elmúlt évek tényszámai pedig segítenek abban, hogy meghatározhatók legyenek a dologi kiadások, pl. az intézmények közüzemi díjai, a közvilágítás költségei, biztosítási díjak, a különféle szolgáltatások díjai, az gyermekek étkeztetése, és még hosszasan sorolhatnánk.

És vannak olyan kötelezettségek, amelyekről tudunk, hogy 2020-ban kell teljesítenünk. Ezek a korábbi években tett kötelezettségvállalásokon alapuló kiadások. Mikre gondolunk?

A falu lakossága előtt ismert, hogy az előző vezetés igyekezett kihasználni a különböző pályázati lehetőségeket. Októberben egy tucatnál is több folyamatban lévő pályázat anyagát vettük át, és tekintettük át. Ezek közül voltak olyanok is, amelyek tartalék listára kerültek (időközben ezekről kiderült, hogy nem nyertük meg őket). Egy pályázat esetében átütemezést (halasztást) kértünk, (ennek elbírálása még folyamatban van). Az "ipari parkos" pályázatról hosszas egyeztetés és alapos mérlegelés után a képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy visszalépünk. Persze így is maradtak olyan folyamatban levő pályázatok, amelyek megvalósítása, és így pénzügyi teljesítése is 2020-ra marad. Ezek egy részénél már korábban a számlánkra érkeztek előlegként bizonyos összegek, de ezeket természetesen csak a pályázat megvalósítására fordíthatjuk. Fontos megjegyezni, hogy ezen pályázatok kapcsán elnyert támogatások nem fedezik 100 százalékban a pályázatok megvalósítását, ezekhez az önkormányzatnak jelentős önerőt is biztosítania kell. A külterületi utak felújításáról szóló folyamatban lévő pályázat esetében ráadásul korábban mindenki arról értesülhetett, hogy csak 15 % önerőre lesz szükség, de erről kiderült, hogy végül 25 %-ot kell nekünk biztosítani. Ez közel 10 millió forint többlet kiadást jelent ahhoz képest, amelyet előzetesen ismertünk.

 

A fentiek alapján összeállított "kiadási" oldal összességében 292 846 902 Ft-ot mutat, ennyi a tervezett kiadási összeg. (Ezen belül működési célú kiadásra tervezünk 223 977 742 Ft-ot, míg fejlesztési célokra 40 608 084 Ft-ot, felújításokra 28 261 076 Ft-ot).

 

Mivel az önkormányzati költségvetést nem lehet hiánnyal tervezni, a "bevételi" és "kiadási" főösszegnek azonosnak kell lennie, így a bevételi oldalon hiányzó 36 853 854 Ft-ot elő kell teremteni. Erre nagyrészt felhasználható az a maradvány, ami 2019 év végén, az önkormányzat számláin rendelkezésre állt. (29 181 796 Ft) Ez nagyjából az az összeg, amit a folyó pályázatokra előlegként kaptunk, de még nem került felhasználásra. Ha ezt is hozzáadjuk a bevételekhez, akkor még mindig hiányzik 7 672 058 Ft. Ezt a képviselő-testület döntése alapján fejlesztési hitelből kívánjuk biztosítani.

Ennek a hosszúlejáratú, fejlesztési hitelnek a felvételére várhatóan csak az év második felében lesz szükség. A tavaly nyári esőzések által az utakban és árkokban okozott károk helyreállítására elnyert pályázat önerejét csak ebből tudjuk biztosítani előreláthatólag. Hogy egyáltalán kell-e, és, ha igen, ténylegesen mennyit felvennünk, erről a költségvetés féléves adatainak ismeretében fogunk majd várhatóan szeptemberben dönteni.

 

Minden képviselővel együtt bízunk abban, hogy a vis maior pályázat megvalósítása érdekében nem kell majd hitelt felvenni, vagy fel kell ugyan venni, de kevesebb összeget.

Fogalmazhatunk úgy is, hogy az idei évi költségvetés a "túlélés költségvetése". Vagyis a legnagyobb eredmény az lesz, ha sikerül fenntartanunk az önkormányzat intézményeinek a működőképességét: határidőben ki tudjuk fizetni az alkalmazottak bérét és járulékait, lesz pénz a működés költségeire (lesz miből kifizetni a gázszámlát, villanyszámlát, a közvilágítást, a szemétszállítást, stb.). Csakis a folyamatban lévő pályázatok befejezésére törekedhetünk, már az ezekhez kapcsolódó önerő előteremtése is nagy erőfeszítést kíván. Csak remélni tudjuk, hogy 2021-ben már több pénzünk lesz az utak-, járdák felújítására, a csapadékvíz elvezető árkok helyreállítására, a csapadékvíz elvezetés megoldására.

 

Megyeri Zoltán Sándor                                                                                    Barczi Zsolt

alpolgármester                                                                                                 polgármester

 
< Előző   Következő >
Andornaktálya címere
  

Ma 2020. május 30. szombat, Janka és Zsanett napja van.

Andornaktályát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Magyar Vöröskereszt
Andornaktályát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület, valamint Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete segíti és támogatja!
 
Top! Top!