www.mamboteam.com
www.andornaktalya.hu
Kezdőlap arrow Polgármester, képviselő testület bemutatása
2019.10.24. 08:28
 
 
Polgármester, képviselő testület PDF Nyomtatás E-mail
Megválasztott polgármester: Vámosi László

Megválasztott képviselők:
  • Tuza László alpolgármester
  • Borbás László képviselő (a Szociális Bizottság elnöke)
  • Kecskeméti László képviselő (a Szociális Bizottság tagja, a Pénzügyi Bizottság tagja)
  • Kollár Tamás képviselő (a Pénzügyi Bizottság elnöke)
  • Stefán Tibor képviselő (a Szociális Bizottság tagja)
  • Szuromi Csaba képviselő (a Pénzügyi Bizottság tagja)

 

 

 

 Vámosi László polgármester


Tisztelt Andornaktályaiak!
Kollár Tamás önkormányzati képviselőKOLLÁR TAMÁS
önkormányzati képviselő

 

Tovább a jövő útján!
Azért választottam ezt a jelmondatot a 2014-es Önkormányzati választásokra, mert azt gondolom elkezdődött valami Andornaktályán. Valami, aminek én is a részese lehettem, valami, amire büszkék lehetünk, valami, aminek még nagyon, de nagyon az elején járunk.

Az előző ciklusban is azért dolgoztunk, hogy egy eredményes, élhetőbb települést alakítsunk ki, ahol látszanak a fejlesztések, ahol az emberek szívesen töltik idejüket, és nem utolsó sorban jobban élnek.

A jövőben is azért teszek majd, hogy folytassuk a megkezdett munkánkat, mert feladat akad még bőven.

Azt gondolom nagy eredmény (a teljesség igénye nélkül), hogy felújítottuk az óvodánkat, a művelődési házat, a tóréti utcákat, a ravatalozót. A térfigyelő -, a hangos hírmondó -, és az útbaigazító tábla - rendszer is kiépítésre került, de említhetném a vadonatúj kisbuszunkat is. Büszke vagyok rá, hogy mindezeket elértük.
DE! Nem szabad hátradőlni, nem lehet megelégedni, mert mi lesz?

...az elkerülő úttal, a nagykerttel, az iskola épülettel, a tornateremmel, a Rózsa utcával, a főút kátyúival, a Petőfi-Mocsáry sártengerrel, a vízelvezető árkokkal, az idősek segítségnyújtásával? stb?

Az újjá választott testülettel azon fogunk dolgozni, hogy komfortosabbá, színesebbé tegyük a településen élők mindennapjait, hogy büszkén mondhassák Andornaktályán lakom, ez az otthonom!

Megköszönve szavazatukat és bizalmukat, tisztelettel:

Kollár Tamás
Tuza László önkormányzati képviselőTuza László alpolgármester

Engedjék, meg, hogy ezúton köszönjem meg Önöknek, azt a sok szavazatot, mellyel az önkormányzati választások során megtiszteltek engem! Nagy elismerés a számomra, hogy ilyen sokan gondolták úgy, hogy érdemes részemre bizalmat szavazni.
Ahogy a kampány időszakában is elmondtam, minden téren a falu érdekeit, lakosságának igényeit, elvárásait tartom a legfontosabbnak. Együtt kell, hogy megoldjuk a mindennapok gondjait, hiszen mindannyiunknak ugyanazok a problémáink. Ennek a tudatában próbálok a legjobb tudásom szerint dolgozni.
Akik ismernek, azok tudják, hogy ezek nem csak egyszerű szavak? Az eddigi munkám eredményei alátámasztják mindezeket. Akik viszont még nem ismernek, azoknak ezúton szeretnék néhány mondatban bemutatkozni!

1958. szeptember 3-án születtem Egerben. Születésem óta Andornaktályán élek, ahogy szüleim és nagyszüleim is. Feleségem, Tuza Lászlóné (szül. Süveges Katalin) szintén tősgyökeres andornaktályai, az ő szülei is innen származnak.  Két felnőtt gyermekünk van, László és Zoltán és három unoka büszke nagyszülei vagyunk.
Általános iskolai tanulmányaimat Andornaktályán végeztem. Egerben a Bornemissza Gergely Szakmunkásképző Intézetben szereztem karosszéria lakatos képesítést, majd a 4 számú Volán vállalatnál helyezkedtem el, mint gépkocsivezető. 1989. februárja óta fuvarozási vállalkozást működtetek, mely az idők során Nemzetközi Szállítmányozási Vállalattá fejlődött. Pályafutásom során lehetőségeimhez képest mindig igyekeztem támogatni a helybéli civil szervezeteket, melyeket most is megteszek a tiszteletdíjam felajánlásával.

 Az Andornaktályai Sportegyesület elnökeként tisztában vagyok a közösségért végzett munka nehézségeivel, de elégedettséggel tölt el, hogy munkám eredményeként van sportélet községünkben. Látom azt, hogy mennyire szükségük lenne gyermekeinknek, unokáinknak a mozgásra, mely segít egy egészségesebb életvitelre nevelésben, illetve a közösségi tudatuk formálásában.
Számos rendezvény lebonyolításában vettem részt és láttam ezek sikerét, mely a falunk sikere volt. Szeretném a Május elsejei rendezvényt visszaállítani, abban a formájában, ahogyan azt régebben tettük, az öregfiúk focival együtt.  Úgy vélem, hogy az ilyen rendezvényekből sokat profitálhatna községünk. Elfogadhatatlan számomra, például amilyen állapotban a Nagykert van. A szép emlékművet benőtte a gaz, és annak a kitakarítása nem pénzkérdés. Számos területet lehetne még szebbé varázsolni, ha mindannyian összefognánk a közös cél érdekében.
Támogatásra, pályázatokra van viszont szükségünk jó pár beruházáshoz, melyek megvalósítása nem tűr halasztást.
Szükség lenne a ravatalozó felújítására, az óvodánk bővítésére, játszóterek létrehozására, a falun belüli mellékutak portalanítására, aszfaltozására, a vízelvezető hálózat korszerűsítésére, a sportpályán lévő öltözők bővítésére és rendbetételére. A Kultúrházat gazdasági szempontok alapján kellene megvizsgálni; felújítjuk, vagy újjáépítjük? Itt el tudnám képzelni az óvodát, a bölcsődét, illetve az ezeket kiszolgáló melegkonyhát, mely a faluban élő idősebb emberek étkezését is megoldaná, nem beszélve a munkahelyteremtésről.
 Az iskola tornatermét is jobban ki lehetne használni a közösségi élet színtereként, de ahhoz is lépéseket kell tennünk; elsősorban az akusztikáját kell megteremteni ahhoz, hogy színvonalas rendezvények lebonyolításának helyszínéül szolgáljon.
A másik probléma településünkön az elkerülő út hiánya. A teherforgalom túlnyomó része Mezőkövesdről ide, illetve innen oda tart. A terveket ismerve, véleményem szerint, az elkerülő utat kell közvetlenül összekapcsolnia a mezőkövesdi úttal, ami tehermentesítené végre főutcánkat, és jelentősen hozzájárulna egy lakhatóbb, élhetőbb faluhoz.
Vállalkozóként szeretném a munkám során megszerzett szemléletemet, tudásomat a falu szolgálatába állítani. A mai világban az üzleti szemlélet elengedhetetlen egy község vezetésében. A tulajdonunkat képző helyiségek, területek ésszerűbb kihasználásával többletbevételhez juthatna a falu. Továbbá szeretném, hogy Andornaktálya vonzó hely legyen a vállalkozások számára, ugyanis ezek jelentik a bevételek jelentős részét a falunak. Nem elüldözni kell a vállalkozásokat megfizethetetlen adóterhekkel, hanem egy olyan környezetet kialakítani, ami mind a falunak, mind a vállalkozásoknak, hosszútávon előnyös. A közvagyon megóvásának, gyarapításának fontosságát szintén tudatosítani kell a falu vezetésében.
Nehéz elképzeléseimet a faluval kapcsolatban pár mondatban összefoglalni, de mindenképpen körvonalazza, én miként tudnám a jövőjét, jövőnket elképzelni.
 
Fogadóóra minden héten kedden, 10:30-11:30-ig, az Polgármesteri hivatalban.

 

Borbás László független önkormányzati képviselő Tisztelt lakosok!

Befejeződtek az önkormányzati választások. Az Önök bizalmából a képviselő-testület tagja lettem. Engedjék  meg, hogy megköszönjem megtisztelő bizalmukat!

Ezúton szeretnék bemutatkozni a helyi lakosoknak. Borbás László vagyok 46 éves 1990 óta nős 3 gyermek  édesapja. Születésem óta andornaktályai lakos vagyok. Itt nőttem fel, itt jártam iskolába, feleségem is helyi lakos, szüleim, nagyszüleim is tősgyökeres lakosok, így hát ismerem a település problémáit, lehetőségeit.

Autótechnikai Szerelő Szakon végeztem középiskolai tanulmányaimat. Agria Volánnál dolgoztam onnét vonultam katonának. Leszerelésem után a rendőrség kötelékében teljesítettem szolgálatot, két évig  Budapesten, majd Egerben. A rendőrségen belül több területen szolgáltam a hazámat. Az egri Eszterházy
Károly Főiskolán szereztem diplomát.  2012-ben megbíztak az andornaktályai Polgárőrség vezetésével ezért is fontosnak tartom községünk közbiztonsággal kapcsolatos törekvéseit.

Jelenleg a Specto-Net Biztonságtechnikai Kft. alkalmazásában állok mint szakmai vezető, biztonság technikus.

Azért indultam függetlenként, mert egy ekkora településen úgy vélem a testület feladata a munka és fejlesztés lenne, nem a pártviták és egyéni érdekek ütköztetése.

Kiemelt kérdésként szeretnék foglalkozni a közbiztonsággal, a munkahelyteremtéssel, a csapadékvíz elvezetés végleges és megfelelő megoldásával, utak állapotának mielőbbi rendbetételével és a meglévő, de használhatatlan területek rendezésével. Fejleszteni és támogatni szeretném a sportot, és több kulturális
rendezvényt és szórakozási lehetőséget szeretnék biztosítani, főleg a fiataloknak, gyerekeknek, ezt azért tartom fontosnak, hogy legyen számukra alternatíva a liberalizmus által rájuk zúdított szemét mellett (pl.: céltalan semmit tevő életmód, kábítószer, stb.).

A képviselő testületi munkát alapvetően szolgálatként értelmezem. Tehát rajtam keresztül a választói közakarat képviseleteként. A folyamatos kapcsolattartást a lakossággal a képviselői munka egyik kiemelkedően fontos alapköve. A civil szervezetek szerepének erősítése.

Véleményem szerint az előző ciklushoz hasonlóan kiemelt figyelmet kell szentelni a következő években a településen a fejlődési irányok meghatározására, jövőkép kialakítására (turizmus, borászat, kulturális örökség ápolása) Az idegenforgalom az egyik legfontosabb kitörési pontja a községünknek és térségének, hiszen segíthet nekünk a munkahelyteremtésben is. Fejlesztenünk kell a község vendéglátó kapacitását ( meleg konyha létrehozását ). Minden alkalmat meg kell ragadnunk, hogy megismertessük községünk szépségeit, előnyeit.

Elkezdődött a térfigyelő kamerarendszer kiépítése, használata. Az önkormányzat, a rendőrség, és a polgárőrség munkatársai is jobban figyelnek a községre. Köszönet mindenkinek a tisztességes munkáért.

Viszont nem csak az ezzel foglalkozó embereknek, hanem a közösségnek, a község lakóinak is van feladatuk ez ügyben. Jobban kell figyelnünk közös értékeinkre. Mivel mindenhová nem tudunk ?őrt? állítani, kérjük, segítsenek vigyázni értékeinkre.

Továbbfejlesztjük a térfigyelő rendszert, jelzőrendszer kiépítésének megvizsgálása. A Rendőrség, a Polgárőrség dolgozói továbbra is számíthatnak együttműködő segítségünkre.

Az elmúlt években, községünkben is nőtt az elesettek, szociálisan nehéz helyzetbe kerülők száma. Nőtt a kiszolgáltatottság. Köszönet az egyházaknak, civil és karitatív szervezeteknek, akik az elmúlt években is segítették az elesetteket. Andornaktályai Önkormányzat felelősséget érez a szociálisan rászorulók iránt.
Segítenünk kell mindennapjaikban, gyermekeik nevelésében, oktatásában. Segítő kezet nyújtunk azoknak, akik önhibájukon kívül kerültek nehéz helyzetbe. Ők nem maradhatnak fedél, ellátás nélkül. Partnerséget várunk viszont azoktól, akik segíteni akarnak magukon. Mindent meg kell tennünk azért, hogy közösségi
munkát biztosítsunk számukra, támogatni kívánja őket, de számítunk a munkájukra is. Önzetlen segítségre van szükség!

Bízom benne, hogy terveim, elképzeléseim megvalósulásban érnek véget, mely a lakosság jobb életkörülményeit, biztonságát szolgálják.

Tisztelettel:
Borbás László


 Szuromi Csaba

Bemutatkozás:

1973. szeptember 15-én születtem Egerben. Legmagasabb iskolai végzettségemet Egerben az Eszterházy Károly Természettudományi kar Környezettudományi Tanszékén végeztem környezetkutatóként. Főmunkámat a természetvédelem, környezetvédelem és halászati tevékenység ellátásában végzem. Mellékállásban egy multinacionális kereskedelmi cégnél próbálok több tapasztalatot megszerezni emberismereteimet bővíteni. Az Agria Szabadidő Egyesület elnökeként 1800 feletti tagságunk okmányainak biztosítását az évi programok megszervezését és lebonyolítását irányítom és végzem.

Az eddigi tapasztalataim és szaktudásom alapján, önkormányzati képviselőként képviselő társaimmal együttműködve, az Andornaktályai családok helyzetének javítása a mindennapi életkörülmények könnyebbé, kiszámíthatóbbá és a természetes környezet védelme elősegítése érdekében kívánok elsősorban tevékenykedni.

Elérhetőségeim:
Szuromi Csaba 3399 Andornaktálya, Széchenyi út 55
Telefon: 06/20/47-45-370
E-mail: szuromicsaba@hotmail.com

Tisztelettel: Szuromi Csaba


 

 
Andornaktálya címere

Ma 2019. október 24. csütörtök, Salamon napja van.

Andornaktályát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Magyar Vöröskereszt
Andornaktályát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület, valamint Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete segíti és támogatja!
 
Top! Top!