www.mamboteam.com
www.andornaktalya.hu
Kezdőlap arrow Képviselő testület arrow Közérdekű közlemények arrow Családgondozó pályázat
2020.02.29. 04:49
 
 
Családgondozó pályázat PDF Nyomtatás E-mail
Polgármesteri Hivatal – Andornaktálya

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Polgármesteri Hivatal Andornaktálya, Rákóczi út 160.

Családgondozó

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű. A jelenlegi családgondozó GYES, GYED idejére, ezt követő munkába jelentkezéséig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Tejes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3399 Andornaktálya, Rákóczi út 160.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek védelméről és a gyámügy igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. Törvényben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények szakmai feladatairól és a működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben meghatározott családgondozói tevékenység ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

* Főiskola, Szociálpedagógus,
* Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
* B kategóriás jogosítvány,
* Büntetlen előélet, magyar állampolgárság

Elvárt kompetenciák:

* Kiváló szintű Kommunikációs és problémamegoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó:

* Szakmai önéletrajz, szakképesítést igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló feladóvevény, nyilatkozat arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez a pályázó hozzájárul.

A munkakör betöltésének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bányai Zsuzsanna nyújt, a 06-36/430-527-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

* Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal – Andornaktálya címére történő megküldésével (3399 Andornaktálya, Rákóczi út 160.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2022/2009., valamint a munkakör megnevezését: Családgondozó.
* Személyesen: Bányai Zsuzsanna igazgatási ügyintéző, Heves megye, 3399 Andornaktálya, Rákóczi út 160.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat az önkormányzat polgármestere bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. december 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

* Andornaktálya Települési Önkormányzat honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kinevezés esetén 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A munkavégzés 3 önkormányzat illetékességi terültén történik: Andornaktálya, Maklár, Nagytálya.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.andornaktalya.hu honlapon szerezhet.
 
< Előző   Következő >
Andornaktálya címere
  

Ma 2020. február 29. szombat, Elemér napja van.

Andornaktályát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Magyar Vöröskereszt
Andornaktályát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület, valamint Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete segíti és támogatja!
 
Top! Top!