www.mamboteam.com
www.andornaktalya.hu
Kezdőlap
2020.07.02. 08:47
 
 
Tájékoztató a 2011. évi népszámlálásról PDF Nyomtatás E-mail
Tisztelt lakótársaim!

Tájékoztatom a község lakosságát, hogy a Magyar Köztársaság területén 2011. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével a természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálás (összefoglalóan: népszámlálás) kerül megtartásra 2011. október 1-je és október 31.-e között.

A népszámlálás lebonyolításának szabályairól, az ezt szabályozó törvény és Kormányrendelet előírásait idézve a következő előzetes tájékoztatást adom:


 A népszámlálási feladatokat számlálóbiztosok fogják ellátni. Szeptember 27-30. között a számlálóbiztos lakásról lakásra járva minden címre eljuttatja az adatszolgáltatói csomagot.

Ezen a csomagon rajta lesz
a számlálóbiztos neve, azonosító száma (azért, hogy számlálóbiztosi megbízása egy ingyenesen hívható telefonszámon –szükség esetén- ellenőrizhető legyen), valamint telefonszáma.

Ahol szükséges, a számlálóbiztos javítja, illetve kiegészíti a címjegyzéket, a módosításokról értesíti a felülvizsgálóját. A számlálóbiztos ekkor még nem kezdheti meg a kérdőívek kitöltését, csak tájékozódik a válaszadás várható módjáról és az igényelt papír kérdőívek számáról.

Az adatgyűjtés végrehajtása: Október 1-jétől kezdődően a számlálóbiztos újra végigjárja a számlálókörzetét, és minden összeírandó címen felveszi a kapcsolatot az adatszolgáltatókkal, akiket tájékoztat arról, hogy három módon válaszolhatják meg a kérdőívet. Aki papíron maga kívánja kitölteni, annál annyi személyi kérdőívet hagy, ahányan ott laknak, és egyezteti a kitöltött kérdőívek átadásának időpontját. Akik személyes interjút kérnek, azokról kitölti a lakás- és személyi kérdőíveket. A harmadik mód az internetes kitöltés.

A népszámlálást internetes vagy papír alapú önkitöltéses, avagy interjús módszerrel kell végrehajtani. Az adatszolgáltatás módját az adatszolgáltatásra kötelezett személy választja meg.

Az adatfelvételt 2011. október 1. és 2011. október 31. között kell végrehajtani
, az összeírásból kimaradt személyek és lakásuk pótösszeírását 2011. november 8-ig kell befejezni.

A népszámlálás során az adatszolgáltatás a természetes személyek, a lakások, valamint az intézetek következő adatköreinek az összeírására terjed ki:

a) a természetes személyekre vonatkozóan: nem, születési időpont, lakóhely, családi állapot, családi állás, élveszületett gyermekek adatai, iskolába járás, iskolai végzettség, gazdasági aktivitás, foglalkozás, munkáltató és munkahely, tanulással, munkavégzéssel összefüggő napi közlekedés és utazás, egészségi állapot, fogyatékosság, állampolgárság, vallás, nemzetiség, anyanyelv, nyelvismeret, a lakáshasználat jogcíme;

b) a lakásokra vonatkozóan: a lakás címe, rendeltetése (típusa), tulajdoni jellege, helyiségeinek száma, alapterülete, kommunális ellátottsága, felszereltsége, építési éve, falazata, a környezet lakóövezeti jellege;

c) az intézetekre vonatkozóan: az intézet címe, rendeltetése, tulajdoni jellege, dolgozói létszáma, férőhelyeinek, egészségügyi helyiségeinek száma, kommunális ellátottsága, az étkeztetés formája; az intézeti épület típusa, nagysága, építési éve, utolsó felújításának éve, falazata, felszereltsége, helyiségeinek típusa és száma, az üzemeltetés időszaka; az intézet fenntartójának gazdálkodási formája, az intézet környezetének lakóövezeti jellege.

Az adatszolgáltatás – az alábbiakban felsorolt adatkörök kivételével - kötelező. Az adatszolgáltatás az egészségi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozóan önkéntes. Ha valaki megtagadja az adatszolgáltatást, akkor erre felszólítja őt a települési népszámlálási felelős (jegyző). Ha ennek ellenére sem tesz az állampolgár eleget adatszolgáltatási kötelezettségének, akkor ellene szabálysértési eljárást fog kezdeményezni a statisztikai hivatal illetékes igazgatósága.

A népszámlálás során gyűjtött adatok kizárólag statisztikai célra használhatók.

Az internetes válaszadási módot választók adatszolgáltatási kötelezettségüket az erre a célra kialakított internetes felületre a hozzájuk (szeptember 27-30 között az egységcsomagokban) eljuttatott címazonosítóval belépve, az ott elérhető kérdőív(ek) kitöltésével 2011. október 16-ig teljesíthetik.


Internetes válaszadás esetén az azonos címen lakó személyek mindegyike az interneten elérhető elektronikus kérdőív kitöltésével tesz eleget adatszolgáltatási kötelezettségének. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor nincs arra lehetőség, hogy az azonos címen lakó személyek közül egyesek internetes, más személyek pedig interjús kitöltést választanak. Minden ott lakó személynek internetes kitöltést kell teljesítenie.

Az adatszolgáltatás akkor teljesül, ha az adatok a fogadóközpontba 2011. október 16-án 24 óráig beérkeznek, és az adatok beérkezését a fogadóközpont elektronikusan visszaigazolja. A papír alapú önkitöltést választók a hozzájuk előzetesen eljuttatott kérdőíveket kitöltve, legkésőbb 2011. október 16-ig átadják a számlálóbiztosnak.

Amennyiben az önkitöltést választók adatszolgáltatási kötelezettségüket 2011.október 16-ig nem teljesítik, az adatfelvételt legkésőbb 2011. október 31-ig számlálóbiztosi kikérdezéssel kell végrehajtani.

Azon adatszolgáltató esetében, aki 2011. október 31-ig egyik, előbbiekben ismertetett válaszadási módon sem teljesítette adatszolgáltatási kötelezettségét, az adatfelvételt  a 2011. november 8-ig terjedő pótösszeírási időszakban a számlálóbiztos kikérdezéssel hajtja végre.

Községünkben a következő személyek kaptak számlálóbiztosi megbízást:

Bányai Miklósné
Bányai Zsuzsanna
Ipacs Bernadett
Kaló Lászlóné
Molnár János
Sáfránné Veres Veronika
Temesvári Antalné


Kérem, hogy a népszámlálás során a községben a népszámlálási munkát végző számlálóbiztosokkal működjenek együtt, tegyenek eleget előírt adatszolgáltatási kötelezettségüknek!


Köszönettel:

Szabó Zoltán

címzetes főjegyző
 
Andornaktálya címere
  

Ma 2020. július 02. csütörtök, Ottó napja van.

Andornaktályát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Magyar Vöröskereszt
Andornaktályát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület, valamint Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete segíti és támogatja!
 
Top! Top!