www.mamboteam.com
www.andornaktalya.hu
Kezdőlap arrow Vendégkönyv
2024.03.02. 01:24
 
 
Moderálási alapelvek - használati útmutató
Moderálási alapelvek - használati útmutató

Vendégkönyv

Írok a vendégkönyvbe


Szabó Zoltán címzete    23 janur 2009 12:46 |
Válasz Veresné Rozgonyi Enikőnek: az egyes szociális ellátások igénybevételére olyan sajátos és bonyolult szabályok vonatkoznak, hogy a legcélszerűbb azokkal kapcsolatban személyesen megkeresni a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjét. Ráadásul az ellátásokat és az igénybevételük módját szabályozó 1993. évi III. törvényt évente többször módosítják, így az a tájékoztatás ami felkerül ma a honlapra, holnap már lehet, hogy nem is igaz (mert megváltozott a jogszabály szövege.)Ezen túlmenően pedig, még azt is jó tudni, hogy hiába teszi föl valaki a szociális törvény ide vonatkozó részeit a honlapra, mert az Andornaktályára vonatkozó szabályozást egy helyi rendelet tartalmazza (ezért félrevezető lehet, ha valaki az \"általános szabályokból\" indul ki, mert azt ismeri, de a helyi előírás meg mást mond...Legjobb tehát személyesen tájékozódni a hivatalban Szabó Zoltán címzetes főjegyző

Veresné Rozgonyi Eni    23 janur 2009 11:52 | Andornaktálya
Az Önkormányzatnál igényelhető szociális támogatásokról az alábbi tájékoztatást adom: Rendszeres szociális segély A rendszeres szociális segély a Munkaügyi Központnál regisztrált, hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek részére nyújtott támogatás. Ha az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90 %-át /25.650,- Ft/ és nincs vagyona, akkor igényelhető az ellátás. Időskorúak járadéka A megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékában részesíthető az a 62. életévét betöltött személy, akinek saját és vele együtt lakó házastársa jövedelme, rendszeres pénzellátása alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 80 %-át /22.800,- Ft/. Lakásfenntartási támogatás A szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás fenntartásához, kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. Ha a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át /42.750,- Ft/ és a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20 %-át meghaladja. Ápolási díj Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Alanyi jogon orvosi igazolás szükséges, az ellátás az öregségi nyugdíj legkisebb összege / 28.500 Ft/. Méltányossági alapon az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80 %-a /22.800 Ft/. Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó /Ptk.685.§ b, pontja/, ha állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi, ha nem részesül rendszeres pénzellátásban. Alanyi jogon orvosi igazolás szükséges, az ellátás az öregségi nyugdíj legkisebb összege / 28.500 Ft/. Átmeneti segély A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére nyújtható, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét /28.500,- Ft, egyedül élő esetében ennek másfélszeresét és vagyona nincs. Temetési segély Megállapítható annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott és családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegét /28.500,-,- Ft/, egyedül élő esetén annak 150 %-át. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Megállapítható annak a gyermeknek (gyermekeknek), ahol a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135 %-át /38.475 Ft/ és ha a gyermeket egyedülálló szülő, vagy más törvényes képviselő gondozza, ha a gyermek tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékos. Ha az előzőekben felsorolt feltételeknek nem felel meg, akkor az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 125 %-a /35.625 Ft/ állapítható meg. Közgyógyellátás Méltányosságból megállapítható annak a személynek akinél az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 150 %-át /42.750 Ft/ nem haladja meg, egyedül élő esetén 200 % -át /57.000 Ft/, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 25 % -át /7.125 Ft/. Alanyi jogon megállapítható annak a személynek, aki átmeneti gondozott, átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú, rokkantsági járadékos, az I.vagy II. csoportú rokkant, az aki után szülője, vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül. Normatív jogon megállapítható annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét /28.500 Ft/, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át /42.750 Ft/, és a havi rendszeres gyógyító ellátásnak az egészségbiztosítási szerv által elismert térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10 %-át meghaladja /2.850 Ft/. Közlekedési támogatás Megállapítható annak a súlyos mozgáskorlátozott személynek, akinek a családjában az egy főre jutó a tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó jövedelme a tárgyév január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 2,5 szeresét nem haladja meg /71.250 Ft/. Súlyos mozgáskorlátozott az a személy, aki mozgásszervi betegsége következtében tömegközlekedési eszközt önerőből nem képes igénybe venni, de életvitelszerűen nem ágyhoz kötött, és a járás, terhelhetőség, valamint tömegközlekedési jármű használata alapján közlekedőképességének minősítése során pontjainak száma 7, vagy annál több. Szociális étkeztetés Az étkeztetést azok a szociálisan rászorultak kérhetik, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. Szociálisan rászorultnak minősül: A nyugdíjas, ideértve a rokkantsági nyugdíjast és a baleseti járadékost, a rehabilitációs járadékban részesülő, a rendszeres szociális járadékos, a rendszeres szociális segélyezett, a mozgássérült, aki pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége miatt saját étkeztetéséről gondoskodni nem tud, a hajléktalan. Azon igénylőknél, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelme a legkisebb öregségi nyugdíj minimumának a 300 %-át /85.500 Ft/ meghaladja az intézményi térítési díj összege 410 Ft/adag. Azon igénylőknél, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelme a legkisebb öregségi nyugdíj minimumának a 150 %-át /42.750 Ft/ meghaladja, de a 300 %-át /85.500 Ft/ nem haladja meg az intézményi térítési díj összege 340 Ft/adag. Azon igénylőknél, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelme a legkisebb öregségi nyugdíj minimumának a 150 %-át /42.750 Ft/ nem haladja az intézményi térítési díj összege 300 Ft/adag. Azon igénylőknél, akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelme a legkisebb öregségi nyugdíj minimum összegét /28.500 Ft/ nem haladja meg - méltányossági térítési díjat fizet, melynek díját a polgármester állapítja meg - az intézményi térítési díj összege nem lehet magasabb, mint 300 Ft/adag. Ilyen jellegű tályékoztatások miért nincsennek a lapon?

én    09 december 2008 15:25 | Andornaktálya
:zzz ideges ;) 8) :p szem forgatás vigyor :) sóhaj :? sírás :( :x

Koczka Antal    16 november 2008 18:41 | Cegléd
Tetszik a honlap,még inkább a település maga ,amikor csak tehetem meglátogatom. Nem sajnálok kerülőt tenni ha a közelben járok de más az úticélom. Hiányolom a honlapról az itt működő kiváló borászatok bemutatását!!! Pedig vannak azt tanúsithatom. Üdvözlettel: Koczka Antal

Varga Gabor    10 november 2008 05:07 | London
Udv, Nagyon jo az uj oldal, attekintheto es informativ. Udvoztet mindenkinek Andornakon! VG.


60
Vendégkönyv bejegyzések
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »
Andornaktálya címere
  
 
  

Ma 2024. március 01. péntek, Albin napja van.

Andornaktályát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Magyar Vöröskereszt
Andornaktályát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület, valamint Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete segíti és támogatja!
 
Top! Top!