www.mamboteam.com
www.andornaktalya.hu
Kezdőlap
2021.09.23. 18:24
 
 
6.2020.(05.14.) határozat készétel szállítására vonatkozó ajánlatok megtételére vállalkozások...
6.2020.(05.14.) határozat készétel szállítására vonatkozó ajánlatok megtételére vállalkozások megkereséséről
 
Tájékoztató - Engedélykérés
 
Felhívás
FELHÍVÁS Dr Fábián László háziorvos úrtól

Tisztelettel kérem azokat a pácienseimet, akik a Debreceni Egyetemtől koronavírus szűrésre
meghívót kaptak levélben, vagy esetleg más módon (pl. ügyfélkapu, telefon), azok jelezzék
felém, hogy az eredményeket én is meg tudjam nézni az EESZT rendszerben az esetleges
fertőzöttek mielőbbi ellátása érdekében, ami egyéni de közösségi érdek is. A vizsgálat neve
H-UNCOVER.
 
Köszönettel,
Dr Fábián László
 
Óvodai gyermekfelügyelet

ÓVODAI GYERMEKFELÜGYELET

Tisztelt andornaktályai lakosok!

A 152/2020.(IV.27.) Kormányrendelet előírja, hogy ha a településen óvodai vagy bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltató, intézmény működik, és a települési önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzettel kapcsolatban rendkívüli szünetet rendelt el, a rendkívüli szünet idejére a polgármester köteles megszervezni a bölcsődés és óvodás korú gyermekek napközbeni felügyeletét.

Az ügyeletet azon, fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek számára kell biztosítani, akiknek szülője vagy más törvényes képviselője ? munkavégzés vagy más ok miatt ? ezt igényli. Az ügyelet iránti igény benyújtása alaki feltételhez nem köthető, így különösen elektronikus levélben vagy telefonos értesítés útján is benyújtható. A szülő írásban nyilatkozik arról, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben.

 

Az ügyeletet a szülő által igényelt időszakban, de legfeljebb munkanapokon 6 és 18 óra között kell biztosítani.

 

Az ügyeletet kiscsoportos formában kell megszervezni, csoportonként legfeljebb 5 gyermek felügyelete biztosítható. Az ügyelet vegyes életkori csoportokban is megszervezhető. Az ügyeletért térítési díj nem kérhető. Az ügyelet ideje alatt napi háromszori étkezés biztosított.

 

Fenti előírásokat figyelembe véve tájékoztatom az Andornaktályai Mesevár Óvodába járó gyermekek szüleit (illetve más törvényes képviselőit), hogy az előírásoknak megfelelően az óvodában 3 csoportban, csoportonként 5-5 gyermek, összesen 15 gyermek részére 2020. május 05-étől kezdődően reggel 6 órától délután 17.00 óráig biztosítjuk a napközbeni felügyeletet igény szerint, de elsősorban azoknak a gyermekeknek, akiknek mindkét szülője (törvényes képviselője) dolgozik,.

Kérem, hogy a szülők (illetve más törvényes képviselők) Timkó Katalin óvodavezetőnél a 06/30 415-9291 telefonszámon vagy e-mailben (atalyaovi@gmail.com email címen) jelezzék, ha igénybe kívánják venni a napközbeni felügyeletet.

 

Felhívom a szülők figyelmét, hogy a veszélyhelyzet nem múlt el, tetőzését éppen május 3-4-re jelezték, ezért minden szülő felelősségteljesen döntsön gyermeke elhelyezéséről, hiszen nem tudunk teljes felelősséget vállalni arra, hogy az óvodába ? az óvintézkedések és a jelen szabályok szigorú betartása ellenére ? nem történhet fertőzés.

 

A napközbeni felügyeletre vonatkozóan az igénybejelentéseket 2020. május 1-én 08.00 órától kezdődően lehet megtenni, a korábbi időpontban tett bejelentéseket figyelmen kívül hagyjuk. A hosszú hétvégére való tekintettel kérem, hogy az e-mail-ben történő jelentkezést részesítsék előnybe.

 

A kérelemben jelöljék meg, hogy a napközbeni felügyeletet ?munkavégzés? vagy milyen ?egyéb ok? miatt igénylik, valamint kérem, írásban nyilatkozzanak, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben. A szülő a nyilatkozatot köteles az ügyelet igénybevételének első reggelén átadni az óvodapedagógusnak. Ennek hiányában az óvoda nem tudja fogadni a gyermeket.

 

Amennyiben a kérelmet telefonon terjesztik elő, azt csakis akkor tudjuk figyelembe venni, ha az óvodavezető által meghatározott határidőre e-mailben is megküldik.

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a napközbeni felügyelet a kérelmek benyújtásának a sorrendjében lesz biztosítva 15 gyermek részére. Amennyiben a 15 főt eléri a jelentkezők száma, a továbbiakban minden kérelem ? a már beadott és az újak is -, elbírálásra kerül.

 

Megértésüket köszönöm!

 

                                                                            Tisztelettel: Barczi Zsolt polgármester

 
3.2020. (04.22.) polgármesteri határozat az önszerveződő köz. 2020. I. f. évi rendezvény támogatásár
3.2020. (04.22.) polgármesteri határozat az önszerveződő köz. 2020. I. f. évi rendezvény támogatására kiírt pályázat pályázati forrás visszatartásáról
 
Rendelés

A rendkívüli egészségügyi helyzetre való tekintettel  az EMMI( Emberi Erőforrások Minisztériuma) utasítása alapján " A 65 éven feletti egészségügyi dolgozók ne találkozzanak közvetlenül a betegekkel" Ennek megfelelően az andornaktályai egészségügyi ellátás rendje módosul.

Rendelési idő változatlan,viszont mielőtt a rendelőbe jönne valaki ,előtte telefonáljon reggel 7 óra 30 perctől délután 16 óráig az alábbi telefonszám valamelyikére.

Rendelő: 430-625

Orvos: 06-20-314-45-43

Miután elmondta panaszát eldöntöm,hogy

1. telefonos megbeszélés után vagy gyógyszert és,vagy pihenést( táppénz) javaslok.

2. Ha járóbeteg és feltétlenül orvosi vizsgálat szükséges ( lázas állapot kivéve) a megbetegedés alapján Makláron vagy Nagytályán az ottani  rendelési időben lehetőség van.

Receptírás az eddig megadott E-mail címen ( laszlodrfabian@gmail.com) vagy az orvosi rendelő postaládájában jelezve történik. Mindenkinek E- receptet írunk, ami azt jelenti ,hogy BÁRMELYIK  gyógyszertárban lehet receptet kiváltani a beteg TAJ kártyája és a kiváltó  személyiigazolványa szükséges. Papír alapú receptet írni ezentúl ( 2020.03.20-tól) csak tesztcsík ,tű, pelenka esetében van lehetőség.A papíralapú recepteket a Polgárőrség eljuttatja a címzettnek.

Kérem a fent leírtak maradéktalan betartását !

Dr. Fábián László  Andornaktálya Háziorvosa.

 
2.2020.(04.02.) polgármesteri határozat szoc.biz. hatáskörbe tartozó szociális ügyekben hatáskör...
2.2020.(04.02.) polgármesteri határozat szoc.biz. hatáskörbe tartozó szociális ügyekben hatáskör gyakorlásának polgármesteri hatáskörbe vonásáról
 
Felhívás
 
Óvodai beiratkozás tájékoztató 2020-2021
Óvodai beiratkozás tájékoztató 2020 - 2021
 
2020.03.16 képviselő-testületi jegyzőkönyv

2020.03.16 képviselő-testületi jegyzőkönyv

2020.03.16 képviselő-testületi jegyzőkönyv I. számú melléklete

 

 
1.2020. (03.17.) polgármesteri határozat az óvodában rendkívüli szünet elrendeléséről
1.2020. (03.17.) polgármesteri határozat az óvodában rendkívüli szünet elrendeléséről
 
Kijárási korlátozás értelmezése

?????? SEGÍTSÉGNYÚJTÁS KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS ÉRTELMEZÉSÉBEN ?????? ????????????

KEDVES ISMERŐSEIM! Orbán Viktor, Magyarország Miniszterelnökének mai napon történő bejelentését követően - amely kijárási korlátozásról szól március 28.-tól április 11.-ig- több ismerősöm is felhívott, hogy mit lehet és mit nem, amelyből egyértelmű számomra, hogy az egyszerű emberek többsége NEM ÉRTI A MAGYAR KÖZLÖNYBEN KÖZZÉTETT RENDELET SZÖVEGÉT.
Azzal tudok segíteni, hogy egy ügyvéd értelmezésében, közérthető stílusban a kormányrendelet értelmezését MINDENKI SZÁMÁRA ÉRTHETŐEN LEÍROM.
- Nincs szó konkrét lakhely elhagyási tilalomról ?(Ami azt jelenti, hogy indokolt esetben igenis lehet egyik településről egy másik településre utazni.)
- Nincs szó teljes kijárási tilalomról, vagy bárminemű karanténról!! (Ilyen intézkedés egyetlen szóval sincs a kormányrendeletben.)?
- Aki dolgozik, vagy bárminemű hivatást gyakorol (akár munkaviszonyban, akár vállalkozóként) az adott településen, de a településen kívül is ezen cél gyakorlása érdekében szabadon mozoghat és elláthatja tevékenységét.?
- Nyugodtan lehet kutyát sétáltatni, ha pedig beteg bármely állat, állatkórházba is el lehet vinni bárhova.
- Lehet a szabadban sétálni ?, például akár a Tisza parton, akár máshol (más településen is!!!), a lényeg, hogy ezt ne csoportosan tegyük, hanem egyedül, vagy olyan családtagunkkal, akivel egy házban/lakásban élünk. (Más személyektől 1,5 méteres távolságot tartsunk be!)
- Lehet látogatni akármelyik messzebbi településre is (pl. Budapestre) hozzátartozóinkat, rokonainkat, mivel ezt nem tiltja a kormányrendelet.?
- Ha az autó meghibásodik, akkor el lehet vinni javíttatni, más településekre is.?
- AMIRE NAGYON FONTOS ODAFIGYELNI: 65. év alatti személyek élelmiszerüzletet, drogériát, piacot, vagy gyógyszertárat 9 óra és 12 óra közötti időben NEM LÁTOGATHATJÁK ??, mivel ekkor van lehetőség arra, hogy a 65. év feletti idős személyek ezen helyeken vásároljanak (Ezzel kívánja a Kormány elérni, hogy az idősek védelme érdekében elkülönüljenek a vásárlási időpontok.)
- Ezzel összefüggésben a 65. év feletti idős személyek 12 óra után NEM MEHETNEK VÁSÁROLNI!!! ??(A 65. év alattiak [fiatalok] viszont igen ?, akik 9 óra előtt is mehetnek vásárolni, ha korán kelnek, vagy korán indulnak dolgozni.)
- Szó nincs arról, hogy a 65. év feletti emberek 12 óra után nem mehetnének szabad levegőre, de igenis mehetnek ?, hiszen ezt nem tiltja a kormányrendelet, a lényeg, hogy egészségük megőrzése érdekében történjen ez. ( Fizioterápia, gyógytorna, séta, más egészségügyi ok)
- A szülői jogok és kötelezettségek ? nincsenek korlátozva, tehát a hozzátartozók egymással kapcsolatos találkozását sem az adott településen belül, sem azon kívül nem tiltja a kormányrendelet!!!
- Az viszont mindenki számára kötelező, hogy holnaptól vendéglátóhelyeken két hétig tilos (??) a tartózkodás, ez alól egy kivétel van: Az étel és italrendelés és szállítás továbbra is megengedett!

ÚGY GONDOLOM, hogy ezzel az értelmezéssel tudtam segíteni azoknak, akik a jogban nem jártasak, s ne a tv-ben, és a rádióban hallgatott szűrt információt fogadják el az emberek, hanem az a fontos, ami a kormányrendeletben van. VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA, TARTSUK BE AZ ELŐÍRÁSOKAT, DE NEM KELL PÁNIKHELYZETET TEREMTENI (??????), MIVEL A KORMÁNYRENDELET EGYÁLTALÁN NEM TÚLZÓ, CSAK RÉSZLEGES ÉS SZÜKSÉGES KORLÁTOZÁSOKAT TARTALMAZ. 

 
Felhívás

 

Az Önkormányzat elérhetőségei: Tel.: 06-36/430-527  E-mail: onkormanyzat@andornaktalya.hu

 
Tájékoztatás

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatalban az Ügyfélfogadási időben

(Kedden 8.00.-12.00. óráig, Csütörtökön 13.00.-16.00 óráig)

érkezésük sorrendjében intézhetik az ügyeiket!

A hivatali szobákban egyszerre csak egy-egy ügyfél tartózkodhat. Az ügyintézők egyesével engedik fel-, illetve kísérik le az ügyfeleket az ügyintézéshez. A rácsos ajtót zárva tartjuk.

Kérjük, hogy amíg Önökre kerül a sor, addig a földszinti folyosón, illetve az épület előtt várakozzanak!

Megértésüket köszönjük!

Polgármesteri Hivatal
 
Felhívás

Tisztelt andornaktályai Lakosok!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Rákóczi út 275. sz. alatti COOP élelmiszer bolt nyitvatartási rendje 2020. március 23-tól az alábbiak szerint változott:

Hétfőtől ? Péntekig: 6.00 ? 11.00 Nyitva

11.00 ? 13.00 Zárva

13.00 ? 17.00 Nyitva

A jelenleg érvényes hétvégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás NEM VÁLTOZIK!

A változásról a cég web-lapján és facebook-oldalán is tájékoztatják vásárlóikat.

Ez az intézkedés ideiglenes, amint normalizálódik a cég létszámhelyzete, abban a pillanatban vissza fognak térni a korábbi nyitvatartási rendhez!

A Rákóczi út 91. sz. alatti DISZA-COOP élelmiszer bolt nyitvatartási ideje nem változik!

Megértésüket köszönjük!

Eger és Vidéke Coop Zrt.,

Andornaktálya Községi Önkormányzat

 

 
Háziorvosi felhívás

Háziorvosi Felhívás!

A rendkívüli egészségügyi helyzetre való tekintettel  az EMMI (Emberi Erőforrások Minisztériuma) utasítása alapján " a 65 éven feletti egészségügyi dolgozók ne találkozzanak közvetlenül a betegekkel". Ennek megfelelően az andornaktályai egészségügyi ellátás rendje módosul.


Rendelési idő változatlan, viszont mielőtt a rendelőbe jönne valaki, előtte telefonáljon reggel 7 óra 30 perctől délután 16 óráig az alábbi telefonszám valamelyikére.


Rendelő: 430-625


Orvos: 06-20-314-45-43


Miután elmondta panaszát eldöntöm, hogy


1. telefonos megbeszélés után vagy gyógyszert és, vagy pihenést( táppénz) javaslok.


2. Ha járóbeteg és feltétlenül orvosi vizsgálat szükséges (lázas állapot kivéve) a megbetegedés alapján Makláron vagy Nagytályán az ottani  rendelési időben lehetőség van.


Receptírás az eddig megadott E-mail címen (laszlodrfabian@gmail.com) vagy az orvosi rendelő postaládájában jelezve történik. Mindenkinek E- receptet írunk, ami azt jelenti, hogy BÁRMELYIK  gyógyszertárban lehet receptet kiváltani a beteg TAJ kártyája és a kiváltó  személyi igazolványa szükséges. Papír alapú receptet írni ezentúl ( 2020.03.20-tól) csak tesztcsík, tű, pelenka esetében van lehetőség. A papíralapú recepteket a Polgárőrség eljuttatja a címzettnek.

 
Kérem a fent leírtak maradéktalan betartását!


Dr. Fábián László  Andornaktálya Háziorvosa

 
Tájékoztatás

Tisztelt Ügyfelünk!

Az NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. ? a Magyarországon kialakult járványügyi veszélyhelyzet tükrében ? különböző, a szolgáltatást érintő változtatásokat vezet be, amelyekről az alábbiakban tájékoztatjuk.

A 41/2020. (III. 11.) kormányrendelettel elrendelt intézkedésekhez igazodóan  Társaságunk március 16-tól kezdődően határozatlan ideig szünetelteti ügyfélszolgálatain a személyes ügyfélfogadást. Az online csatornákon keresztül továbbra is elérhetőek kollégáink, amelyekről bővebben honlapunkon tájékozódhat: https://www.nhszeszakkom.hu

Az ügyintézés menete telefonon és e-mailben továbbra is zavartalanul működik.   Kérjük Önöket, hogy az alábbi elérhetőségeken lépjenek velünk kapcsolatba:

Eger
Telefon: 36/ 513-200;  Fax szám: 36/ 513-211; E-mail : ugyfelszolgalat.eger@nhsz.hu

Gyöngyös

Telefon: 37/311-894; Fax szám: 37/500-281; E-mail : info.matra@nhsz.hu

Pétervására                                                                                                                      Telefon: 36/368-445; Fax szám: 36/368-634; E-mail : ugyfelszolgalat.pevik@nhsz.hu

 2020. március 18-tól az egri és 2020. március 19-től a gyöngyösi hulladékudvaraink ideiglenesen nem fogadnak Ügyfeleket!

Továbbá, korlátozzuk az egri és hatvani hulladékátrakó állomás valamint a Hejőpapi II. Hulladékkezelő Központunkba történő lakossági hulladékok beszállítását: csak az NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. és a szerződött partnerek gépjárművei hajthatnak be a területre.

2020. március 18-tól új lomtalanítási igényt nem veszünk fel határozatlan ideig.

Mindezek mellett kérjük Ügyfeleinket, hogy a fertőzésveszély csökkentése érdekében a hulladékgyűjtő edényekbe ? kukákba ? kizárólag lezárt zsákokban helyezzék el a hulladékot.

A hulladékgyűjtő edények fertőtlenítéséről az ingatlanhasználók heti rendszerességgel ürítés után lehetőségtől függően gondoskodjanak.

A felsorolt változások mellett társaságunk folytatja a jogszabályok által is előírt hulladékgazdálkodási tevékenységét. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szolgáltatással kapcsolatos esetleges változások és újabb információk érdekében keressék fel honlapunkat www.nhszeszakkom.hu , ahol folyamatos tájékoztatást nyújtunk.

Szíves megértésüket és türelmüket kérjük az elkövetkezendő időszakra!

Kérjük Önöket fokozottan ügyeljenek egészségükre!

2020. március 17.                             

Üdvözlettel:

                                           NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft.

 
Téjékoztatás
 
KORONAVÍRUS JÁRVÁNY VESZÉLYHELYZETI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Andornaktályai lakosok!

Az országosan elrendelt veszélyhelyzetre, illetve a koronavírus fertőzés várható terjedésére való tekintettel az alábbi intézkedésekről tájékoztatom Önöket:

 

EGÉSZSÉGÜGY

Amennyiben a koronavírus betegség jeleit észleli magán (láz, fáradtság és száraz köhögés, egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj) azonnal hívja telefonon háziorvosát a megadott telefonszámokon, vagy a 112-es segélyhívó számot a további teendő egyeztetésére! NE MENJEN BE A RENDELŐBE!!!
Andornaktályai orvosi rendelő: 06-36/430-625, 06-20/314-4543

Kérjük Önöket, hogy a következő időszakban semmiféle halasztható ügyben ne jelenjenek meg a rendelőben. Javasoljuk, hogy halasszák el a nem sürgős, tervezett műtéteiket, beavatkozásaikat, ne menjenek zsúfolt közösségi terekbe.
A lehető legkevesebb időt töltsenek az otthonukon kívül, és legyenek sokat szabad levegőn!

Kérek minden lakost, hogy az orvosi rendelőt csak a legszükségesebb esetben keresse fel.

Amennyiben receptet szeretnének felíratni, igényüket a rendelő bejárata melletti postaládába bedobott levelükben, vagy telefonon jelezzék.
A szokásosan szedett gyógyszerek digitális receptjeit a háziorvos (lehetőség szerint) elektronikusan elküldi a gyógyszertárak rendszerébe. Rendelési időben egy óra múlva bármelyik gyógyszertárban kiváltható a beteg TAJ száma ismeretében az átvevő személyigazolványának bemutatásával. Digitális recept hiányában hagyományos módon megírt, papír alapú receptet kap a beteg.
Amennyiben szakorvosi beutalóra van szükségük, annak igényét is a postaládába bedobott levélben jelezzék.
Az elkészült beutalót/receptet az andornaktályai polgárőrség tagjai hétfő/szerda/pénteki napokon eljuttatják az érintettek postaládáiba. Amennyiben elkerülhetetlen, hogy meg kell jelenniük a rendelésen, kérjük hogy a váró helyett az épület előtt, a szabad levegőn várakozzanak.

VÉDŐNŐ
A rendelőt csak a kötelező védőoltások beadása érdekében, a védőnővel való előzetes telefonos egyeztetés után keressék fel. A tanácsadások időpontjának egyeztetése szintén telefonon történjen.Tel.: 06-30/435-3598. Kérjük, hogy a vizsgálatokra csak egy felnőtt hozza az érintett gyermeket.
A személyes higiénián felül a fegyelmezettség, az új szabályok betartása a legfontosabb!

GYÓGYSZERTÁR
Kérjük önöket, hogy a kiszolgáló helyiségben egyszerre csak egy személy tartózkodjon, a többiek egymástól távolabb, az épület előtt várakozzanak, ezzel is csökkente a megfertőződés veszélyét.

SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS
A személyes gondoskodásban részesülő lakosainknak továbbra is kiszállítjuk a munkanapokon biztosított egyszeri meleg étkezést. Az Egy Falat Esély Alapítvány továbbra is (a megszokott módon) megoldja a szociális étkeztetést településünkön.

GYERMEKINTÉZMÉNYEK
Március 18-tól ? további értesítésig ? az andornaktályai Mesevár Óvoda zárva tart.

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Kérem lakosainkat, hogy csak halaszthatatlan ügyekben forduljanak az ügyintézőkhöz, problémáikat lehetőleg telefonon, illetőleg a hivatal e-mail címén jelezzék: onkormanyzat@andornaktalya.hu
Az anyakönyvi ügyek intézésre a heti 2 ügyfélfogadási napon kívül, telefonos egyeztetés után van lehetőség.
Az Andornaktályai Polgármesteri Hivatal csak heti két munkanapon fogad ügyfeleket.
Kedden: 08.00-12.00-ig, csütörtökön 13.00-16.00-ig.

Kérjük, hogy személyesen csakis ezen időpontokban jelenjenek meg a hivatalban.

Kérek mindenkit, hogy a hivatali épület folyosóján
és az ügyintézőknél egyszerre csak egy ügyfél tartózkodjon!

Amennyiben segítségre van szüksége, kérjük, hívja a hivatal központi számát:

06-36/430-527
-Javaslom, hogy az idősek ügyeinek intézését családtagok, rokonok, szomszédok végezzék meghatalmazással!
Amennyiben az időskorúak mégis személyesen járnak el, akkor elsőbbséget élveznek.

TEMETŐ
Az önkormányzati köztemető használata ügyében telefonos egyeztetést követően jár el a temetőgondnok, aki a 06-20/295-6052 számon hívható.

KÖZÖSSÉGI TEREK, RENDEZVÉNYEK
A fertőzések megelőzése érdekében az Ady Endre Művelődési Ház és az iskolában a könyvtár ? további értesítésig ? szintén zárva tart. Az iskolában sem rendezvény, sem falukórus próba, sem karate/asztalitenisz edzés nem tartható! A közösségi terek sem a civil szervezetek, sem pedig a lakosok rendezvényei céljára nem vehetők igénybe!

Mit tegyünk a megelőzés érdekében?
A legfontosabb a gyakori és alapos szappanos kézmosás, vagy legalább 60% alkoholtartalmú kézfertőtlenítő használata. Különösen javasolt mosdó használatát követően és étkezés előtt!

A maszk önmagában nem elegendő a fertőzés megállításához, ám viselése mások védelme érdekében javasolt, ha valaki légúti tünetektől szenved. Amennyiben valamilyen alapbetegsége (magas vérnyomás, cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegség, légzőszervi betegség, májbetegség, daganatos betegség) van, saját védelme érdekében viseljen maszkot! Ha köhög vagy tüsszent, használjon papírzsebkendőt. Azt használat után azonnal dobja ki a szemetesbe, majd mosson/fertőtlenítsen kezet!

Kérem, kövessék figyelemmel a hivatalos kormányzati koronavírus weboldalt,
ahol még több és frissebb információkat kaphatnak a vírusról és a védekezésről:
https://koronavirus.gov.hu  Információs vonal: +36/80/277-455

A vírusfertőzés által az idősek a legveszélyeztetettebbek, figyeljünk és vigyázzunk rájuk!

Kérem valamennyiük megértését, együttműködését és segítségét, hiszen a felsorolt intézkedések betartása közös érdekünk.
EGYÜTT, FELELŐSEN MINDEN ANDORNAKTÁLYAI LAKOS EGÉSZSÉGÉÉRT!

 

Andornaktálya Községi Önkormányzat képviselő-testülete nevében:

Barczi Zsolt polgármester

 
Fogorvosi tájékoztató
 
Meghívó
 
Elmarad!
 
Március 15-i műsor elmarad!

Tisztelt andornaktályai lakosok!


Sajnálattal értesítjük Önöket, hogy a tervezett március 15-ei emlékműsor a Művelődési Házban ELMARAD!
A koronavírus járványveszély miatt az ÁNTSZ szakemberei javaslatára településünk (főként idősebb) lakóinak biztonsága érdekében hoztuk meg ezt a döntést!


Megértésüket köszönjük!

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

Találatok 117 - 145 / 574
Andornaktálya címere
  
 
  

Ma 2021. szeptember 23. csütörtök, Tekla és Líviusz napja van.

Andornaktályát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Magyar Vöröskereszt
Andornaktályát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület, valamint Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete segíti és támogatja!
 
Top! Top!