www.mamboteam.com
www.andornaktalya.hu
Kezdőlap
2024.06.17. 11:16
 
 
11.2020. (XI.26.) rendelet a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
11.2020. (XI.26.) rendelet a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
 
Fagyvédelem

  

 
Csatorna használati tájékoztató

  

 
Tájékoztató
 
Polgármesteri gondolatok a kommunális adóval kapcsolatban

Tisztelt andornaktályai lakosok!

 

2020. szeptember 28-án Andornaktálya Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 8/2020. (IX. 30.) számú rendeletével módosította a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 14/2015. (XII.01.) számú önkormányzati rendeletét. Az adómértékek egységesen növelésre kerültek, melyről részletes tájékoztatást a mellékelt dokumentumban olvashatnak. Miért kellett adót emelni?

 

Mint ismeretes, március óta jelentős elvonások történtek az önkormányzatunktól:

Elvonták az eddig átengedett gépjárműadó bevételünk 40%-át, mely éves szinten 11.300.000 Ft elvonását jelenti, valamint a helyi iparűzési adó bevételek is igen nagy, 19%-os visszaesést mutatnak, amiatt, hogy az adókülönbözet befizetési határidőt 2020. szeptember 30-ra tolták ki. (május 31 helyett). A bevezetett adómoratóriumok, fizetési halasztások jelenleg is nagy problémát okoznak önkormányzatunk számára, szinte a napi működés is veszélybe került, jelentős likviditási gondokkal küzdünk. Tavasz óta likviditási hitelt kell folyamatosan igénybe vennünk.  A belügyminisztérium különösebb indokolás nélkül elutasította a rendkívüli támogatás iránti közel 7 M Ft-os kérelmünket, amit több mint 30 napja ki nem fizetett szolgáltatói számlák és a rendezetlen személyi juttatások rendezéséhez kértünk. Az elutasítás indoklása szerint a működési forráshiány csökkentése, és a saját bevételek növelése elsődlegesen az önkormányzat feladata.  Ezen okok miatt olyan lehetőségeket kellett keresnünk, mellyel ezeket a likviditási problémákat kiküszöbölhetjük. Egyetlen lehetőségünk a saját bevételeink, ezen belül a helyi adó emelése.

 

Településünkön 2012., vagyis 8 éve nem történt adómérték-emelés a kommunális adónál, így a kommunális adó kismértékű (adótárgyanként és évente mindössze 2000 Ft-os!) emelését tartottuk indokoltnak.

 

A környező, hasonló ingatlanárakkal rendelkező Heves megyei, illetve környékbeli települések magánszemélyek kommunális adórendeleteit megvizsgálva megállapítható, hogy településünkön még így is igen alacsony az adó mértéke (hasonló települések közül pl. Novajon 12 000 Ft, Ostoroson szintén 12 000 Ft, Noszvajon 8 000 Ft a legmagasabb mértékű adókötelezettség évente).

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény a magánszemélyek kommunális adó bevezethető legmagasabb összegét (az adómaximumot) 2020-ban 30 160 Ft/adótárgyban határozza meg. Ebből látható, hogy az adómaximumnak a módosítás után is csak a töredékét /26 %-át/ fogjuk elérni.

 

A képviselő-testületi ülésen a képviselők részéről egyetértés volt abban, hogy a magánszemélyek kommunális adójának emelését csak átmeneti megoldásnak gondolják, és a lehető legkorábbi időpontban, az anyagi helyzet rendeződése után a mostani adómértékeket vezetik be ismét az adórendelet módosításával. Ezt év közben is meg lehet tenni, ellentétben az adómérték emelésével, amelyet csak a következő év első napjától kezdődően lehet alkalmazni. Ehhez azonban az kellene, hogy az önkormányzatok visszakaphassák az eddig náluk maradó, de 2020 és 2021 évben a központi költségvetésbe elvont gépjárműadó 40 %-ot, amelyre jelenleg nem sok az esély.

 

Kérem Önöket, hogy a fent leírtakat gondolják át és vegyék figyelembe, amikor az adóemeléssel kapcsolatos álláspontjukat kialakítják. 

                                                                                                         Barczi Zsolt polgármester

 
Tájékoztatás kommuniális adóról

Tájékoztató a magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos változásokról

 

Tisztelt ingatlan tulajdonos!

 

Tájékoztatásul közöljük, hogy 2020. szeptember 28-án Andornaktálya Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 8/2020. (IX. 30.) számú rendeletével módosította a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 14/2015. (XII.01.) számú önkormányzati rendeletét.

 

A 2021. január 1-jétől érvényes adómértékek adótárgyanként (helyrajzi számonként) és évente a következők a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) alapján:

             - telek után                                                                                   6 000 Ft

             - a Htv. 52. §. 8. pontjában meghatározott lakás után              8 000 Ft

             - a Htv. 52. §. 47. pontjában meghatározott ?egyéb nem lakás céljára

               szolgáló épület? után                                                                4 000 Ft

 

Mentes az adó alól:

 

-        a Htv. 52. §. 47. pontjában meghatározott ?egyéb nem lakás céljára szolgáló épületek? közül a garázs és a gépjárműtároló,

 -        a külterületi épületek közül a 15 m2-t meg nem haladó alapterületű épület, kivéve a pincét és a présházat.

 Felhívjuk figyelmét, hogy adófizetési kötelezettsége keletkezik, illetve áll fenn amennyiben olyan külterületi épülettel rendelkezik, melynek alapterülete eléri vagy meghaladja a 15 m2-t, illetve alapterület nagyságától függetlenül minden pince vagy présház után is!


Szintén adóköteles ingatlannak minősül az egyéb nem lakás céljára szolgáló épületek közül az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapján raktárnak, üvegháznak, műhelynek, szerviznek, üzemnek, üzemcsarnoknak, hűtőháznak, gyárnak minősülő vagy ilyenként feltüntetésre váró épület, épületrész, továbbá a melléképület és melléképületrész, amennyiben önálló helyrajzi számon szerepel az ingatlan-nyilvántartásban.

 

Az adó alapja az ingatlan tulajdonjoga, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog, valamint az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga.

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az ingatlan ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonosa, vagy bejegyzett vagyoni értékű jog jogosítottja. Több tulajdonos esetében a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.

 

Szintén módosításra került az adó első félévi befizetési határideje, így az adót az adóalany(ok)nak évente két egyenlő részletben kell megfizetnie, az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig.


Tájékoztatjuk, hogy a magánszemélyek kommunális adó adóalanyiságot az ingatlanok tulajdonosai önbevallással kell hogy teljesítsék a tulajdonszerzést/változást követő év január 15-éig. Vagyis Önöknek kell adóalanyként bejelentkezniük! Ennek elmulasztása esetén a feltárt adóhiány megfizetése mellett késedelmi pótlékot és mulasztási bírságot is fizetni kell!


Az adóbejelentés elmulasztása esetén az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban Art.) 141. § (7) bekezdés alapján az adóhatóság az adót hivatalból is megállapíthatja, kivetheti közhiteles nyilvántartások (ingatlan-nyilvántartás) alapján. Az adóhatósági adómegállapítás az adózót a bevallási kötelezettség alól nem menti fel!


Amennyiben az előző években már volt adóelőírása a tulajdonában, használatában lévő ingatlannal kapcsolatban nincs szükség a bevallás újbóli benyújtására. Ebben az esetben hivatalból állapítjuk az új adómértéket, melyet határozattal fogunk közölni Önökkel.


Amennyiben a tulajdonában, használatában lévő ingatlan után Ön bejelentését még nem tette meg (és nincs megállapítva az ingatlanra vonatkozóan adókötelezettség) kérjük, hogy az alább megtalálható "Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról " című nyomtatványt pontosan kitöltve juttassa vissza a Polgármesteri Hivatal adócsoportjához (3399 Andornaktálya, II. Rákóczi Ferenc út 160., I. emelet 5. szoba) személyesen ügyfélfogadási időben, postai úton vagy elektronikus útonhttps://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  oldalon (Önkormányzati Hivatali Portál). A Hivatali Portált Andornaktálya Község honlapjáról (www.andornaktalya.hu ) is elérheti a kezdőlap felső fehér sávjában található "E-Ügyintézés" feliratra kattintva.

Több tulajdonos esetén valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban (az alábbi MEGÁLLAPODÁS magánszemély kommunális adójával kapcsolatos kötelezettségekről és jogok  című nyomtatványon) a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

 

Andornaktálya, 2020. október 27.


                                                           Andornaktálya Község

                                                           Polgármesteri Hivatala

 
14.2020. (11.10.) polgármesteri határozat

14.2020. (11.10.) polgármesteri határozat

 

 
Ügyfélfogadási rend

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal

ügyfélfogadási rendje a koronavírus járványveszély miatt 2020.november 16-tól az alábbiak szerint módosul:

Ügyfélfogadás minden héten:

Szerdán 9.00.-12.00. óráig

Kérjük, hogy ügyeiket elsősorban telefonon és email-en intézzék!

Telefonszám: 36/430-527, 36/430-559, 36/530-435

                             Email cím: onkormanyzat@andornaktalya.hu

 
Tájékoztató

TÁJÉKOZTATÁS

 

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy

2020. október 22.-től kezdődően az

Adásvételi és Haszonbérleti szerződéseket Andornaktálya Község Polgármesteri Hivatalának a hirdetőtábláján már

nem tesszük közzé!

2020. július 1-től már csak a kormányzati portál felé szükséges intézkedni

a közzététel iránt, a szerződéseket már nem kell kifüggeszteni!

 

A szerződéseket az alábbi honlapon lehet megtalálni és megtekinteni:

https://hirdetmenyek.magyarorszag.hu

 

 

Andornaktálya Község Polgármesteri Hivatala

 
Meghívó
 
1956-os megemlékezés
 
Vasúti menetrend

  

 
Kerékpárút sajtótájékoztató
 
Agrárcenzus

Sajtóközlemény szövege itt tekinthető meg...

 

 

 
Hasi UH szűrés

Térítésmentes hasi UH vizsgálat!

ANDORNAKTÁLYÁN

a védőnői szolgálat rendelőjében (Rákóczi u. 160.)

2020.09.29-én (kedden) 8-12 óráig

 

Fontos tudni!

 

A hasi UH vizsgálat előtt 5-6 órával már ne étkezzenek!

A folyadékfogyasztás kötelező, mert a vizsgálathoz telt hólyag szükséges. A vizsgálatot megelőzően legalább fél liter folyadék (csapvíz, szénsavmentes ásványvíz) elfogyasztása javasolt.

Közvetlenül a vizsgálat előtt a húgyhólyagot nem szabad kiüríteni, az utolsó hólyagürítés 2-3 órával ezelőtt történjen!

Az UH vizsgálat semmilyen fájdalommal nem jár.

 

Kérjük, hogy az érdeklődők Dr. Fábián László háziorvosnál jelezzék részvételi szándékukat, mert maximum 25 főt tudnak megvizsgálni a délelőtt folyamán.

Tel.: 430-625

Köszönettel: Andornaktálya Község Önkormányzata

 
Háziorvosi Szolgálat

Háziorvosi SzolgálatRendelés:

Cím: 3399 Andornaktálya Rákóczi u. 160.

Tel: 36/430-625 

Hétfő: 8-12 óráig (Dr. Csernus Sándor)

Kedd: 12-16 óráig (Dr. Takács Mónika)

Szerda: 13-17 óráig (Dr. Csernus Sándor)

Csütörtök: 8-12 óráig (Dr. Fábián László)

Péntek: 8-11 óráig (Dr. Fábián László)

Telefonon az orvos 8-16 óráig érhető el sürgős esetben:

Dr. Csernus Sándor - 06-70/609-06-06

Dr. Fábián László - 06-30/115-80-87

Dr. Takács Mónika  - 06-20/455-74-87

 

 
Meghívó
 
ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÁS kötelező maszk viselésről


Tisztelt ügyfeleink!

 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a Polgármesteri Hivatalban történő ügyintézésük során kötelező maszkot viselniük, amelyre ezúttal tisztelettel megkérjük Önöket!

Kérjük, hogy a hivatali ügyintézővel történő konzultációjuk során szíveskedjenek a maszkot feltenni és viselni, olyan módon, hogy az az orrukat és a szájukat is eltakarja!

Kérjük Önöket arra is, hogy az ügyintézés megkezdése előtt az emeleten, a folyosó elején elhelyezett kézfertőtlenítőt szíveskedjenek használni, mielőtt az ügyintézőhöz bemennek!

Megértésüket köszönjük!

 

Andornaktálya Község Polgármesteri Hivatala

 
2020.08.17 képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv
2020.08.17 képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv
 
Kutyatartók figyelmébe

Tisztelt kutyatartók!

Belterület közterületén ? kivéve az ebek futtatására kijelölt területet ? ebet csak pórázon lehet vezetni, valamint közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes. Legyen a kutyánk bármilyen jól nevelt és szófogadó, az állatvédelmi jogszabályok a póráz használatát közterületen kötelezővé teszik, melynek be nem tartása szankciót von maga után.

Kérjük, hogy a Nagykert területén kutyáikat csak a sportpálya területén kívül, és úgy sétáltassák, futtassák, hogy ezzel ne veszélyeztessék a sportpályát használókat! A nagytestű kutyák sétáltatása csak pórázzal történhet, csakis a sportpálya körüli területen.

Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell továbbá, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.

A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről mindenkor köteles eltávolítani. Aki erről nem gondoskodik, köztisztasági szabálysértést követ el.

Andornaktálya Község Önkormányzata

 
Partnerségi egyeztetés
Partnerségi egyeztetés 2020-08-27 ...
 
Zeneiskolai beiratkozás
 
Tájékoztatás

Tájékoztató

A Polgármesteri Hivatal hétvégi nyitva tartásáról és ügyfélfogadási rendjéről

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal nyitva tartása és ügyfélfogadási rendje a következőképpen alakul:

2020. augusztus 28-án (pénteken)

nyitva tartás: 7.30-tól 16.00 óráig

ügyfélfogadás: 08.00-tól 12.00 óráig

2020. augusztus 29-én (szombaton) ZÁRVA  
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

Találatok 204 - 232 / 686
Andornaktálya címere
  
 
  

Ma 2024. június 17. hétfő, Laura, Alida és Alina napja van.

Andornaktályát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Magyar Vöröskereszt
Andornaktályát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület, valamint Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete segíti és támogatja!
 
Top! Top!