www.mamboteam.com
www.andornaktalya.hu
Kezdőlap
2021.06.24. 17:15
 
 
Tájékoztatás kommuniális adóról PDF Nyomtatás E-mail

Tájékoztató a magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos változásokról

 

Tisztelt ingatlan tulajdonos!

 

Tájékoztatásul közöljük, hogy 2020. szeptember 28-án Andornaktálya Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 8/2020. (IX. 30.) számú rendeletével módosította a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 14/2015. (XII.01.) számú önkormányzati rendeletét.

 

A 2021. január 1-jétől érvényes adómértékek adótárgyanként (helyrajzi számonként) és évente a következők a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) alapján:

             - telek után                                                                                   6 000 Ft

             - a Htv. 52. §. 8. pontjában meghatározott lakás után              8 000 Ft

             - a Htv. 52. §. 47. pontjában meghatározott ?egyéb nem lakás céljára

               szolgáló épület? után                                                                4 000 Ft

 

Mentes az adó alól:

 

-        a Htv. 52. §. 47. pontjában meghatározott ?egyéb nem lakás céljára szolgáló épületek? közül a garázs és a gépjárműtároló,

 -        a külterületi épületek közül a 15 m2-t meg nem haladó alapterületű épület, kivéve a pincét és a présházat.

 Felhívjuk figyelmét, hogy adófizetési kötelezettsége keletkezik, illetve áll fenn amennyiben olyan külterületi épülettel rendelkezik, melynek alapterülete eléri vagy meghaladja a 15 m2-t, illetve alapterület nagyságától függetlenül minden pince vagy présház után is!


Szintén adóköteles ingatlannak minősül az egyéb nem lakás céljára szolgáló épületek közül az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapján raktárnak, üvegháznak, műhelynek, szerviznek, üzemnek, üzemcsarnoknak, hűtőháznak, gyárnak minősülő vagy ilyenként feltüntetésre váró épület, épületrész, továbbá a melléképület és melléképületrész, amennyiben önálló helyrajzi számon szerepel az ingatlan-nyilvántartásban.

 

Az adó alapja az ingatlan tulajdonjoga, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog, valamint az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga.

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az ingatlan ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonosa, vagy bejegyzett vagyoni értékű jog jogosítottja. Több tulajdonos esetében a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.

 

Szintén módosításra került az adó első félévi befizetési határideje, így az adót az adóalany(ok)nak évente két egyenlő részletben kell megfizetnie, az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig.


Tájékoztatjuk, hogy a magánszemélyek kommunális adó adóalanyiságot az ingatlanok tulajdonosai önbevallással kell hogy teljesítsék a tulajdonszerzést/változást követő év január 15-éig. Vagyis Önöknek kell adóalanyként bejelentkezniük! Ennek elmulasztása esetén a feltárt adóhiány megfizetése mellett késedelmi pótlékot és mulasztási bírságot is fizetni kell!


Az adóbejelentés elmulasztása esetén az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban Art.) 141. § (7) bekezdés alapján az adóhatóság az adót hivatalból is megállapíthatja, kivetheti közhiteles nyilvántartások (ingatlan-nyilvántartás) alapján. Az adóhatósági adómegállapítás az adózót a bevallási kötelezettség alól nem menti fel!


Amennyiben az előző években már volt adóelőírása a tulajdonában, használatában lévő ingatlannal kapcsolatban nincs szükség a bevallás újbóli benyújtására. Ebben az esetben hivatalból állapítjuk az új adómértéket, melyet határozattal fogunk közölni Önökkel.


Amennyiben a tulajdonában, használatában lévő ingatlan után Ön bejelentését még nem tette meg (és nincs megállapítva az ingatlanra vonatkozóan adókötelezettség) kérjük, hogy az alább megtalálható "Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról " című nyomtatványt pontosan kitöltve juttassa vissza a Polgármesteri Hivatal adócsoportjához (3399 Andornaktálya, II. Rákóczi Ferenc út 160., I. emelet 5. szoba) személyesen ügyfélfogadási időben, postai úton vagy elektronikus útonhttps://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  oldalon (Önkormányzati Hivatali Portál). A Hivatali Portált Andornaktálya Község honlapjáról (www.andornaktalya.hu ) is elérheti a kezdőlap felső fehér sávjában található "E-Ügyintézés" feliratra kattintva.

Több tulajdonos esetén valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban (az alábbi MEGÁLLAPODÁS magánszemély kommunális adójával kapcsolatos kötelezettségekről és jogok  című nyomtatványon) a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

 

Andornaktálya, 2020. október 27.


                                                           Andornaktálya Község

                                                           Polgármesteri Hivatala

 
< Előző   Következő >
Andornaktálya címere
  
 
  

Ma 2021. június 24. csütörtök, Iván napja van.

Andornaktályát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Magyar Vöröskereszt
Andornaktályát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület, valamint Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete segíti és támogatja!
 
Top! Top!