www.mamboteam.com
www.andornaktalya.hu
Kezdőlap
2024.06.17. 10:12
 
 
Tájékoztatás PDF Nyomtatás E-mail

(A kérelem innen tölthető le...)

 

 kedvezményes többlet gázmennyiség igénybevételéhez hatósági bizonyítvány kiállításáról

 

Tisztelt Lakosok!

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022.(VII.21.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 7/A § (1) bekezdése alapján 2022. szeptember 10-től a jegyzők adnak ki hatósági bizonyítványt az ingatlanon található lakás rendeltetési egységek számáról, ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz többlet mennyiséget.

A Rendelet 7/A § (6) bekezdése értelmében a lakossági fogyasztó az (5) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes többletmennyiség igénybevétele céljából - büntetőjogi és kártérítési felelőssége vállalásával - benyújtja a hatósági bizonyítványt az egyetemes szolgáltató részére. Az egyetemes szolgáltató az (5) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes mennyiséget a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől alkalmazza, a 9. §-ban foglaltakra figyelemmel időarányosan.

A Rendelet 7/A § (5) bekezdése szerint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 3. § 47. pontja szerinti lakossági fogyasztó (a továbbiakban: lakossági fogyasztó) az 5. § (1) bekezdésében meghatározott mennyiség /1729 gáztechnikai normál m3/év/mérési pont (felhasználási hely) mérték/ és az ingatlan 7/A § (1) bekezdés szerinti lakás rendeltetési egységei számának szorzata alapján számított mennyiség vonatkozásában jogosult az 5. § (1) bekezdése szerinti áron földgázt vételezni.

 

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy

1. a kérelmezett ingatlan nem minősül társasháznak, lakásszövetkezetnek,

2. a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás rendeltetési egység található

(Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet (OTÉK) meghatározása szerint: lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé

a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,

b) a főzést, mosogatást és az étkezést,

c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,

d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

 

3. a kedvezmény családi fogyasztói közösségre vonatkozik.

(családi fogyasztói közösség: a közös gázmérővel rendelkező olyan lakóépületben vételezők családi közössége, ahol a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát.)

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes földgáz szolgáltató részére.

Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.

A hatósági bizonyítványt a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül állítja ki a jegyző az ingatlanon található, lakás rendeltetési egységek számáról, helyszíni szemlét követően.

KÉRJÜK, hogy a kérelem nyomtatványon telefonos elérhetőségüket és/vagy e-mail címüket mindenképpen jelöljék meg, annak érdekében, hogy a Polgármesteri Hivatal munkatársa előzetesen időpontot tudjon egyeztetni a helyszíni szemle elvégzéséhez!

Kérjük, hogy az önkormányzati honlapra feltett KÉRELEM nyomtatványt minden pontban kitöltve, és aláírva az alábbiak szerint juttassák el Andornaktálya Község Polgármesteri Hivatalába:

-postai úton: a 3399. Andornaktálya, II. Rákóczi Ferenc út 160. számra,

-vagy személyesen, szerdai napokon 09.00-12.00 óra között a Polgármesteri Hivatal titkárságára hozzák be (I. emelet).

Andornaktálya, 2022. szeptember 13.

 

                                                                                      Andornaktálya Község Polgármesteri Hivatala

 
< Előző   Következő >
Andornaktálya címere
  
 
  

Ma 2024. június 17. hétfő, Laura, Alida és Alina napja van.

Andornaktályát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Magyar Vöröskereszt
Andornaktályát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület, valamint Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete segíti és támogatja!
 
Top! Top!