www.mamboteam.com
www.andornaktalya.hu
Kezdőlap
2021.05.15. 16:23
 
 
Legyél te is rendőr
Az érdeklődők jelentkezéseiket a lakóhelyhez legközelebbi rendőri szervnél leadhatják. Felvilágosítást
hivatali időben a Humánigazgatási Szolgálatnál a 36/522-156-os telefonon, illetve a
karrier@heves.police.hu e-mail címen kérhetnek.
 
 
  
 
Március 15
 
Elektronikus fizetés tájékoztató
 
A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2020. február 24-én Andornaktálya Községi Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangúlag elfogadta az önkormányzat 2020. évi költségvetését.

A rendelet (3/2020.(II.25.) teljes szövege és annak mellékletei az érdeklődők számára elérhetők a település honlapján (www.andornaktálya.hu)  - Hatályos rendeletek címszó alatt.

Egy pár gondolattal szeretnénk segíteni azoknak, akik kíváncsiak arra, miért és miként alakultak ki ezek a számok:

A rendeletből kiolvasható, hogy a bevételek és kiadások főösszege megközelíti a 293 millió forintot (292 846 902 Ft)

Miért pont ennyi? Tehetnék fel a kérdést.

A költségvetés elkészítése során a jogszabályi lehetőségeket és a tapasztalati számokra alapozott tervezést kell felelős döntéssel véglegesíteni. A költségvetés összeállítását végző szakemberek a rendelkezésükre álló ismeretek birtokában megtervezik azokat a költségvetési bevételeket, amelyekre különféle mutatószámok alapján számíthatunk. Ezek az úgynevezett állami támogatások. Ehhez hozzáadják a várható működési bevételeket: a különböző adóbevételeket illetve egyéb működési bevételeket. Ezzel kialakul egy szám, az az összeg, amire forrásként nagy biztonsággal számíthatunk az év során.

A már elfogadott költségvetésünkben így tehát 255 993 048 Ft költségvetési bevétellel számolunk.

A tervezés másik oldala pedig arról szól, hogy lássuk, mennyit költünk, költhetünk 2020-ban, vagyis a kiadások tervezése. Itt is a biztosan ismert illetve a tapasztalati számokból valószínűsíthető számok jelentik a kiindulást. A működési kiadásokon belül például tudott, hogy hányan dolgoznak az önkormányzatnál, és hányan az óvodában, illetve egyéb intézményeknél, és természetesen az is ismert, hogy mennyi a bérük és mennyi közteher rakódik ezekre, vagyis meglehetős pontossággal kiszámolható, hogy személyi juttatásokra és a kapcsolódó járulékokra mennyit kell fordítanunk ebben az évben. Az elmúlt évek tényszámai pedig segítenek abban, hogy meghatározhatók legyenek a dologi kiadások, pl. az intézmények közüzemi díjai, a közvilágítás költségei, biztosítási díjak, a különféle szolgáltatások díjai, az gyermekek étkeztetése, és még hosszasan sorolhatnánk.

És vannak olyan kötelezettségek, amelyekről tudunk, hogy 2020-ban kell teljesítenünk. Ezek a korábbi években tett kötelezettségvállalásokon alapuló kiadások. Mikre gondolunk?

A falu lakossága előtt ismert, hogy az előző vezetés igyekezett kihasználni a különböző pályázati lehetőségeket. Októberben egy tucatnál is több folyamatban lévő pályázat anyagát vettük át, és tekintettük át. Ezek közül voltak olyanok is, amelyek tartalék listára kerültek (időközben ezekről kiderült, hogy nem nyertük meg őket). Egy pályázat esetében átütemezést (halasztást) kértünk, (ennek elbírálása még folyamatban van). Az "ipari parkos" pályázatról hosszas egyeztetés és alapos mérlegelés után a képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy visszalépünk. Persze így is maradtak olyan folyamatban levő pályázatok, amelyek megvalósítása, és így pénzügyi teljesítése is 2020-ra marad. Ezek egy részénél már korábban a számlánkra érkeztek előlegként bizonyos összegek, de ezeket természetesen csak a pályázat megvalósítására fordíthatjuk. Fontos megjegyezni, hogy ezen pályázatok kapcsán elnyert támogatások nem fedezik 100 százalékban a pályázatok megvalósítását, ezekhez az önkormányzatnak jelentős önerőt is biztosítania kell. A külterületi utak felújításáról szóló folyamatban lévő pályázat esetében ráadásul korábban mindenki arról értesülhetett, hogy csak 15 % önerőre lesz szükség, de erről kiderült, hogy végül 25 %-ot kell nekünk biztosítani. Ez közel 10 millió forint többlet kiadást jelent ahhoz képest, amelyet előzetesen ismertünk.

 

A fentiek alapján összeállított "kiadási" oldal összességében 292 846 902 Ft-ot mutat, ennyi a tervezett kiadási összeg. (Ezen belül működési célú kiadásra tervezünk 223 977 742 Ft-ot, míg fejlesztési célokra 40 608 084 Ft-ot, felújításokra 28 261 076 Ft-ot).

 

Mivel az önkormányzati költségvetést nem lehet hiánnyal tervezni, a "bevételi" és "kiadási" főösszegnek azonosnak kell lennie, így a bevételi oldalon hiányzó 36 853 854 Ft-ot elő kell teremteni. Erre nagyrészt felhasználható az a maradvány, ami 2019 év végén, az önkormányzat számláin rendelkezésre állt. (29 181 796 Ft) Ez nagyjából az az összeg, amit a folyó pályázatokra előlegként kaptunk, de még nem került felhasználásra. Ha ezt is hozzáadjuk a bevételekhez, akkor még mindig hiányzik 7 672 058 Ft. Ezt a képviselő-testület döntése alapján fejlesztési hitelből kívánjuk biztosítani.

Ennek a hosszúlejáratú, fejlesztési hitelnek a felvételére várhatóan csak az év második felében lesz szükség. A tavaly nyári esőzések által az utakban és árkokban okozott károk helyreállítására elnyert pályázat önerejét csak ebből tudjuk biztosítani előreláthatólag. Hogy egyáltalán kell-e, és, ha igen, ténylegesen mennyit felvennünk, erről a költségvetés féléves adatainak ismeretében fogunk majd várhatóan szeptemberben dönteni.

 

Minden képviselővel együtt bízunk abban, hogy a vis maior pályázat megvalósítása érdekében nem kell majd hitelt felvenni, vagy fel kell ugyan venni, de kevesebb összeget.

Fogalmazhatunk úgy is, hogy az idei évi költségvetés a "túlélés költségvetése". Vagyis a legnagyobb eredmény az lesz, ha sikerül fenntartanunk az önkormányzat intézményeinek a működőképességét: határidőben ki tudjuk fizetni az alkalmazottak bérét és járulékait, lesz pénz a működés költségeire (lesz miből kifizetni a gázszámlát, villanyszámlát, a közvilágítást, a szemétszállítást, stb.). Csakis a folyamatban lévő pályázatok befejezésére törekedhetünk, már az ezekhez kapcsolódó önerő előteremtése is nagy erőfeszítést kíván. Csak remélni tudjuk, hogy 2021-ben már több pénzünk lesz az utak-, járdák felújítására, a csapadékvíz elvezető árkok helyreállítására, a csapadékvíz elvezetés megoldására.

 

Megyeri Zoltán Sándor                                                                                    Barczi Zsolt

alpolgármester                                                                                                 polgármester

 
Magyar Állam hirdetménye földek értékesítéséről
Magyar Állam hirdetménye földek értékesítéséről
 
Meghívó
 
Vass Albert Maraton
 
FARSANG
 
Településképi Rendelet
Településképi rendelet
 
Polgármesteri összefoglaló
Polgármesteri Összefoglaló
 
Irányított égetéssel kapcsolatos Katasztrófavédelmi tájékoztatás

Irányított égetéssel kapcsolatos Katasztrófavédelmi tájékoztatás

 

 
Magyar Kultúra Napja 2020

Magyar Kultúra Napja 2020

2020.január 25-én ünnepeltük meg a Magyar Kultúra Napját a Művelődési házban. 1823.január 22-én Kölcsey Ferenc végső formába öntötte a nemzeti Himnuszunkat Csekén, és ezt az eseményt Magyarországon 1989.óta ünnepeljük, mint a Magyar Kultúra Napját.

Az ünnepség kezdéseként a hagyományokhoz híven kilenc lelkes előadó elszavalta a Himnusz egy-egy versszakát:

(Bolcsó Csenge, Apostol Noémi, Környei Tímea, Nagyné Urvölgyi Diána, Dányi-Harcsa Bianka, Seres Mihályné, Kéki Lajosné, Varga Miklósné és Lőrincz József)

Az ünnepségen bemutatkozott a Líra Zeneiskola andornaktályai tagozatának pár növendéke és tanára.

pl. Lévai Linda, Majóczki Boldizsár, Kéri Bence, Farkas Zsombor, Farkas Zsanett Vivien és Varga Nóra Kitti.

Lovasi Andrea zongoratanár, Kovács Sándor gitártanár és Vincze László furulyatanár.

A műsor az Egervölgye Nyugdíjas Klub irodalmi körének a magyar nyelv szépségét bemutató ünnepi összeállításával folytatódott, majd az asszonykórus dalcsokra következett.

Ezt követően Dányi- Harcsa Bianka szavalta el csodálatosan Petőfi Sándor: A csillagos ég című költeményét, majd Lőrincz József Juhász Gyula egyik versét a Cézár halálát adta elő a megjelenteknek.

Utolsó műsorszámként a 10 éves Andornaktályai Falukórus ünnepi dalcsokra következett. Felcsendült az Eger mellett, a Halló magyar és ez a Föld az enyém című énekek.

Az ünnepséget a Szózat eléneklésével zártuk. A műsor után kötetlen beszélgetésre nyílt lehetőség. (Nagyné Urvölgyi Diána)

     
     
     
     
   

 

 
100 nap

100 nap

Gondolatok, tapasztalatok a választás óta eltelt 100 napról

 

2020. október 13-án, vasárnap este, kitörő örömmel fogadtuk az önkormányzati választás eredményét. Bár ezért indultunk, ezért dolgoztunk, ezt szerettük volna elérni, egy kicsit mégis hihetetlennek tűnt, hogy sikerült. Persze csodálatos élmény volt megtapasztalni azt, hogy Andornaktályán milyen sokan gondolják úgy, hogy bennünk bíznak, hogy tőlünk várják a folytatást. Ha visszagondolok ezekre a pillanatokra, most is hálát érzek irántuk. Köszönöm, köszönjük a támogatást, a megelőlegezett bizalmat!

Nem kellett azért sokat várni arra sem, hogy megfogalmazódjanak bennünk kérdések, aggodalmak, félelmek azzal kapcsolatban, hogy mit tapasztalunk majd az átadás-átvétel során, és azt követően mik derülnek ki a település gazdálkodásával, pillanatnyi anyagi helyzetével kapcsolatban, hiszen a választási kampány során hallhattunk pár dolgot az emberektől.  

Már 2020-at írunk. Lezárult a 2019-es esztendő. Köztudott, hogy az utolsó két és fél hónapját kénytelenek voltunk a szigorú takarékosság jegyében tölteni, hogy a kötelező feladataink ellátása maradéktalanul teljesülhessen. Szeretnénk itt is köszönetet mondani a lakosság részéről tapasztalható megértő türelem kapcsán, és külön azoknak is, akik anyagi támogatása lehetővé tette, hogy az advent időszakában ebben az évben is gyönyörködhettünk a főút villanyoszlopairól ránk mosolygó csillagokban.

Természetes a kérdés: Hogyan kerülhetett ilyen helyzetbe a falu, hiszen a korábbi hírek csupa csodálatos eredményekről, kiváló fejlesztési lehetőségekről és elnyert, megvalósításra váró pályázatokról szóltak. Mi is hát a helyzet valójában?

A képviselő-testület az önkormányzat 2019 évi gazdálkodásáról a már elfogadott munkaterv értelmében a márciusi ülésén fog tárgyalni. Ennek oka, hogy a beszámoló elkészültére még várnunk kell, így minden részletre kiterjedően még nem is tudunk tájékoztatást adni.

Megértjük a lakosság igényét az információra, így most két, a település pénzügyi helyzetét jelentősen érintő dologról essék szó.

1.     A Fácános Szép Napok rendezvényre 2019. szeptember 28-án került sor. Személyes tapasztalatok híján nem vitatjuk mindazok véleményét, akik úgy emlékeznek erre a napra, hogy részesei lehettek egy színvonalas, jól szervezett programnak. És megértjük azokat is, akik a pontos számok ismerete nélkül is településünk anyagi helyzetéhez viszonyítva túlzónak találták mindezt.

-       Az tény, hogy ilyen jelentős kiadással járó rendezvény előzetesen nem szerepelt a falu költségvetésében.

-       A jelenlegi képviselő-testület mindhárom ?régi?, vagyis az előző testületben is helyet foglaló tagja kijelentette, hogy a rendezvény részleteiről nem tudott, annak költségeiről nem szavazott.

A rendezvényhez egy LEADER pályázat alapján 1 291 377 Ft pályázati támogatást nyert a falu, valamint egy testvér-települési kapcsolatokkal kapcsolatos pályázat keretében 450 000 Ft-ot.

-       A rendezvénnyel kapcsolatos kiadások összesen 9 469 566 Ft-ot tettek ki, amely kiadások a rendezvények tartására eredetileg tervezett 2 000 000 Ft-ot több, mint négyszeresen meghaladták.

 

2.     A posztjáról távozó korábbi polgármester, Vámosi László törvényben előírt 3 havi végkielégítése mellé lehetőség szerint további 3 havi illetményét kérte megállapítani, valamint igényt tartott az 5 éves megbízatása idején ki nem vett szabadság pénzbeli megváltására. Szabadság nyilvántartó kartonja hiányában azt dokumentumokból megállapítani nem tudtuk, hogy az elmúlt öt évben Vámosi úr ténylegesen hány napot töltött szabadságon, ezért nem fogadtuk el ezt a kérést, hanem köztes ajánlattal éltünk.

 A képviselő-testület a végkielégítés kapcsán a törvényi minimum (3 hónapra járó illetmény) kifizetését szavazta meg. A ki nem vett szabadságok megváltása esetében végül hosszas egyeztetés és többszöri egyezségi ajánlat alapján sikerült mindkét félnek elfogadható számú szabadságnapokról, és ezekre járó illetmény kifizetéséről megállapodni.

Mindent összegezve el kell mondani azt is, hogy ezeknek a (polgármesteri munkaviszony megszűnésével kapcsolatos) kiadásoknak a megfizetésére részben fedezetett nyújtott az az életbiztosítás, amelynek a lejárati kedvezményezettje az önkormányzat volt.

Nem célunk az állandó visszatekintgetés, az elődökre mutogatás, de a helyzet reális megismerése, megismertetése mindannyiunk érdeke, és az említett dolgok nagyon sok, előre nem tervezett kiadást jelentettek a számunkra.

Szeretnénk a lehetőségeink folyamatos bővítésével előre tekintve a falu érdekében, annak biztonságos működtetését szem előtt tartva dolgozni. Meggyőződésem, hogy ez minden újonnan megválasztott települési elöljáró hitvallása, és töretlenül bízom abban is, hogy ebben a korábban is képviselőként tevékenykedők nem visszahúzó, gáncsoskodó, hanem támogató szerepet fognak betölteni.

Hogy nem könnyű a feladat, és nem göröngyöktől mentes ez az út, arról az elmúlt közel száz napban már szerezhettünk tapasztalatokat.

Szinte nem múlt el úgy hét, hogy ne derült volna ki valami, ami eddig nem ismert kötelezettséget jelent számunkra a jövőben. Néhány példa:

Az új rendezési terv elfogadása néhány tulajdonost, akiknek megváltozott az ingatlana besorolása, hátrányosan érinthetett. Jelenleg is folyamatban vagy egy ilyen konkrét ügyben a tárgyalás az érintettek és az önkormányzat között, amelyben szeretnénk, hogy mindenki számára elfogadható megoldás szülessen.

Az egyik megvalósítás alatt álló pályázat esetében a korábban ismert adat szerint, és a faluban ennek híre terjedt el, az önerő 15% helyett a valóságban 25%. Ennek hatása 2020-ra kb. mínusz 10 millió Ft.

Egy másik, szintén folyamatban lévő pályázattal kapcsolatban pedig az derült ki, hogy a már korábban lehívott előleg más célra került felhasználásra, azaz jelenleg már nem áll rendelkezésre.

Vannak további nyertes pályázatok is, amelyek megvalósításához a következő években biztosítanunk kell a szükséges önerőt. Vagyis a 2020-as költségvetés készítése során erősen meg van kötve a kezünk. Már most látható, hogy nem sok mozgásterünk marad a kötelezően ellátandó feladatok és a korábbi kötelezettségvállalások mellett.

 

Ipari Park fejlesztése

Nagy kérdés, hogyan is döntsünk. Abban nagyjából egyet is értünk, hogy a település számára hosszabb távon egy ipari park kialakítása jó lehetőség arra, hogy folyamatosan növelhesse saját bevételeit. Elképzelésünk szerint nőne az iparűzési adó, akár helybeliek számára is munkalehetőségek nyílnának, és még sorolhatnánk az előnyöket. Az önkormányzat számára bevétel keletkezhet, amelyekkel további fejlesztések önerejét lenne képes biztosítani.

Akkor miért is hezitálunk, hiszen rendelkezünk egy megnyert pályázattal. A lakosság értesült már róla, hogy 140 millió forint pályázati támogatást nyert Andornaktálya egy Ipari Park fejlesztésére.

Ez igaz, de:

-       A pályázat tervezői költségvetése még 2017-ben készült, így a pályázatba kevesebb kivitelezési költség került, alacsonyabb műszaki tartalommal. Ami azt jelentette, hogy nem számoltak a gáz bevezetésével, és zúzottkő szórt-alap burkolatú utakkal kalkulálták.

-       A pályázatban barnamezős beruházásként szerepel a projekt.

-       A pályázat nem számol a terület megvásárlásával, úgy kezeli, mintha az önkormányzat saját területén tervezné megvalósítani azt.

Ahhoz, hogy ténylegesen elindulhasson a beruházás:

-       Meg kell vásárolni (vagy kisajátítani) az érintett, magántulajdonban lévő területeket

-       Mivel a területek jelenleg mezőgazdasági művelés alatt állnak, így azokat át kell minősíteni és a termelésből ki kell vonni, amely jelentős összegű földvédelmi járulék megfizetését jelentené. És ennek engedélyezése is bizonytalan, hiszen ezek a jó minőségi osztályba tartozó termőföldek a termőföldek védelme érdekében elvileg nem vonhatók ki a termelésből.

-       A projektet tervező céget felkértük a 2017-es számaik aktualizálására. Ők ennek megfelelően elkészítették a költségvetést jelenlegi árakon. Azonos műszaki paraméterek esetén ma 187 millió Forint kell a megvalósításhoz. 1-2 év múlva még többe kerülne.

-       Ehhez a többlet kiadáshoz hozzá kell adnunk a vásárlás és az átminősítés után a fizetendő földvédelmi járadék várható összegét (30-40 millió)

 

A többletköltségek hitelből történő megfizetése mellett (még ha a termelésből kivonást sikerülne is elérni), és a terület kialakítását követően egyáltalában semmi garancia nincs arra, hogy egy ilyen, részlegesen közművesített ipari területen érdeklődnének, területet vásárolnának a vállalkozások.  Arra sincs semmi garancia, hogy (ha mégis lenne kereslet a területek iránt), hogy az ipari parkban megtelepedő vállalkozások az iparűzési adójukat (vagy annak nagyobb részét) az önkormányzathoz fizetnék, ugyanis (ha például több telephelyen működő vállalkozásról van szó) az adóalap megosztásának többféle módja is van, és azt a vállalkozás jogosult meghatározni.

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020 január 27.-ei ülésén mérlegelte az ipari parkos pályázat folytatása-, vagy visszamondása melletti érveket, szempontokat. Emellett számba vettük a várható kiadásokat, és az ezekhez várhatóan rendelkezésre álló bevételeket. Mindezek összevetésének az volt az eredménye, hogy az ipari parkos pályázatát az önkormányzat visszamondja, mert a pályázat megvalósítása erő feletti nagy terheket, hitelfelvételt jelentene az önkormányzat számára, amely hosszútávon elzárná a lehetőségeket más fejlesztések előtt. Ráadásul semmi biztosíték nincs arra sem, hogy a pályázattól remélt nagy iparűzési adó bevétel realizálódna cserébe.

A képviselő-testülettel közösen olyan felelős döntést, döntéseket szeretnénk hozni a jövőben, amelyek nem veszélyeztetik a település működését, a kötelezően ellátandó feladatok teljesítését. Továbbra is keressük azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével hozzájárulhatunk a falu fejlődéséhez, az itt élők életminőségének, közérzetének javításához. Ezekhez várjuk a lakosság támogató szándékú javaslatait.

Kelt, Andornaktályán, 2020. január 28.-án

Tisztelettel:

 

     Barczi Zsolt, polgármester                                              Megyeri Zoltán Sándor, alpolgármester

                                            

 
Meghívó
 
Magyar Kultúra Napja
 
Felhívás
 
Felhívás
 
Hulladékszállítási rend
 
Ingyenes hallásvizsgálat
 
Felhívás

Felhívás

A téli síkosság mentesítés során kérjük a gépkocsi tulajdonosokat, hogy gépkocsijukkal az utcákban- különösen a szűkebb utcákban

(Hild J., Rákóczi-köz, Széchenyi I., Újélet utcák)-

úgy parkoljanak, hogy ne akadályozzák a hó eltakarítást végző vállalkozó munkáját.

 

Segítségüket, közreműködésüket ezúton előre is köszönjük!

 

Andornaktálya Községi Önkormányzat

 
Felhívás
 
REndelés helyettesítés
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

Találatok 117 - 145 / 550
Andornaktálya címere
  
 
  

Ma 2021. május 15. szombat, Zsófia és Szonja napja van.

Andornaktályát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Magyar Vöröskereszt
Andornaktályát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület, valamint Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete segíti és támogatja!
 
Top! Top!