www.mamboteam.com
www.andornaktalya.hu
Kezdőlap
2022.09.28. 03:40
 
 
Polgármesteri összefoglaló
Polgármesteri Összefoglaló
 
Irányított égetéssel kapcsolatos Katasztrófavédelmi tájékoztatás

Irányított égetéssel kapcsolatos Katasztrófavédelmi tájékoztatás

 

 
Magyar Kultúra Napja 2020

Magyar Kultúra Napja 2020

2020.január 25-én ünnepeltük meg a Magyar Kultúra Napját a Művelődési házban. 1823.január 22-én Kölcsey Ferenc végső formába öntötte a nemzeti Himnuszunkat Csekén, és ezt az eseményt Magyarországon 1989.óta ünnepeljük, mint a Magyar Kultúra Napját.

Az ünnepség kezdéseként a hagyományokhoz híven kilenc lelkes előadó elszavalta a Himnusz egy-egy versszakát:

(Bolcsó Csenge, Apostol Noémi, Környei Tímea, Nagyné Urvölgyi Diána, Dányi-Harcsa Bianka, Seres Mihályné, Kéki Lajosné, Varga Miklósné és Lőrincz József)

Az ünnepségen bemutatkozott a Líra Zeneiskola andornaktályai tagozatának pár növendéke és tanára.

pl. Lévai Linda, Majóczki Boldizsár, Kéri Bence, Farkas Zsombor, Farkas Zsanett Vivien és Varga Nóra Kitti.

Lovasi Andrea zongoratanár, Kovács Sándor gitártanár és Vincze László furulyatanár.

A műsor az Egervölgye Nyugdíjas Klub irodalmi körének a magyar nyelv szépségét bemutató ünnepi összeállításával folytatódott, majd az asszonykórus dalcsokra következett.

Ezt követően Dányi- Harcsa Bianka szavalta el csodálatosan Petőfi Sándor: A csillagos ég című költeményét, majd Lőrincz József Juhász Gyula egyik versét a Cézár halálát adta elő a megjelenteknek.

Utolsó műsorszámként a 10 éves Andornaktályai Falukórus ünnepi dalcsokra következett. Felcsendült az Eger mellett, a Halló magyar és ez a Föld az enyém című énekek.

Az ünnepséget a Szózat eléneklésével zártuk. A műsor után kötetlen beszélgetésre nyílt lehetőség. (Nagyné Urvölgyi Diána)

     
     
     
     
   

 

 
100 nap

100 nap

Gondolatok, tapasztalatok a választás óta eltelt 100 napról

 

2020. október 13-án, vasárnap este, kitörő örömmel fogadtuk az önkormányzati választás eredményét. Bár ezért indultunk, ezért dolgoztunk, ezt szerettük volna elérni, egy kicsit mégis hihetetlennek tűnt, hogy sikerült. Persze csodálatos élmény volt megtapasztalni azt, hogy Andornaktályán milyen sokan gondolják úgy, hogy bennünk bíznak, hogy tőlünk várják a folytatást. Ha visszagondolok ezekre a pillanatokra, most is hálát érzek irántuk. Köszönöm, köszönjük a támogatást, a megelőlegezett bizalmat!

Nem kellett azért sokat várni arra sem, hogy megfogalmazódjanak bennünk kérdések, aggodalmak, félelmek azzal kapcsolatban, hogy mit tapasztalunk majd az átadás-átvétel során, és azt követően mik derülnek ki a település gazdálkodásával, pillanatnyi anyagi helyzetével kapcsolatban, hiszen a választási kampány során hallhattunk pár dolgot az emberektől.  

Már 2020-at írunk. Lezárult a 2019-es esztendő. Köztudott, hogy az utolsó két és fél hónapját kénytelenek voltunk a szigorú takarékosság jegyében tölteni, hogy a kötelező feladataink ellátása maradéktalanul teljesülhessen. Szeretnénk itt is köszönetet mondani a lakosság részéről tapasztalható megértő türelem kapcsán, és külön azoknak is, akik anyagi támogatása lehetővé tette, hogy az advent időszakában ebben az évben is gyönyörködhettünk a főút villanyoszlopairól ránk mosolygó csillagokban.

Természetes a kérdés: Hogyan kerülhetett ilyen helyzetbe a falu, hiszen a korábbi hírek csupa csodálatos eredményekről, kiváló fejlesztési lehetőségekről és elnyert, megvalósításra váró pályázatokról szóltak. Mi is hát a helyzet valójában?

A képviselő-testület az önkormányzat 2019 évi gazdálkodásáról a már elfogadott munkaterv értelmében a márciusi ülésén fog tárgyalni. Ennek oka, hogy a beszámoló elkészültére még várnunk kell, így minden részletre kiterjedően még nem is tudunk tájékoztatást adni.

Megértjük a lakosság igényét az információra, így most két, a település pénzügyi helyzetét jelentősen érintő dologról essék szó.

1.     A Fácános Szép Napok rendezvényre 2019. szeptember 28-án került sor. Személyes tapasztalatok híján nem vitatjuk mindazok véleményét, akik úgy emlékeznek erre a napra, hogy részesei lehettek egy színvonalas, jól szervezett programnak. És megértjük azokat is, akik a pontos számok ismerete nélkül is településünk anyagi helyzetéhez viszonyítva túlzónak találták mindezt.

-       Az tény, hogy ilyen jelentős kiadással járó rendezvény előzetesen nem szerepelt a falu költségvetésében.

-       A jelenlegi képviselő-testület mindhárom ?régi?, vagyis az előző testületben is helyet foglaló tagja kijelentette, hogy a rendezvény részleteiről nem tudott, annak költségeiről nem szavazott.

A rendezvényhez egy LEADER pályázat alapján 1 291 377 Ft pályázati támogatást nyert a falu, valamint egy testvér-települési kapcsolatokkal kapcsolatos pályázat keretében 450 000 Ft-ot.

-       A rendezvénnyel kapcsolatos kiadások összesen 9 469 566 Ft-ot tettek ki, amely kiadások a rendezvények tartására eredetileg tervezett 2 000 000 Ft-ot több, mint négyszeresen meghaladták.

 

2.     A posztjáról távozó korábbi polgármester, Vámosi László törvényben előírt 3 havi végkielégítése mellé lehetőség szerint további 3 havi illetményét kérte megállapítani, valamint igényt tartott az 5 éves megbízatása idején ki nem vett szabadság pénzbeli megváltására. Szabadság nyilvántartó kartonja hiányában azt dokumentumokból megállapítani nem tudtuk, hogy az elmúlt öt évben Vámosi úr ténylegesen hány napot töltött szabadságon, ezért nem fogadtuk el ezt a kérést, hanem köztes ajánlattal éltünk.

 A képviselő-testület a végkielégítés kapcsán a törvényi minimum (3 hónapra járó illetmény) kifizetését szavazta meg. A ki nem vett szabadságok megváltása esetében végül hosszas egyeztetés és többszöri egyezségi ajánlat alapján sikerült mindkét félnek elfogadható számú szabadságnapokról, és ezekre járó illetmény kifizetéséről megállapodni.

Mindent összegezve el kell mondani azt is, hogy ezeknek a (polgármesteri munkaviszony megszűnésével kapcsolatos) kiadásoknak a megfizetésére részben fedezetett nyújtott az az életbiztosítás, amelynek a lejárati kedvezményezettje az önkormányzat volt.

Nem célunk az állandó visszatekintgetés, az elődökre mutogatás, de a helyzet reális megismerése, megismertetése mindannyiunk érdeke, és az említett dolgok nagyon sok, előre nem tervezett kiadást jelentettek a számunkra.

Szeretnénk a lehetőségeink folyamatos bővítésével előre tekintve a falu érdekében, annak biztonságos működtetését szem előtt tartva dolgozni. Meggyőződésem, hogy ez minden újonnan megválasztott települési elöljáró hitvallása, és töretlenül bízom abban is, hogy ebben a korábban is képviselőként tevékenykedők nem visszahúzó, gáncsoskodó, hanem támogató szerepet fognak betölteni.

Hogy nem könnyű a feladat, és nem göröngyöktől mentes ez az út, arról az elmúlt közel száz napban már szerezhettünk tapasztalatokat.

Szinte nem múlt el úgy hét, hogy ne derült volna ki valami, ami eddig nem ismert kötelezettséget jelent számunkra a jövőben. Néhány példa:

Az új rendezési terv elfogadása néhány tulajdonost, akiknek megváltozott az ingatlana besorolása, hátrányosan érinthetett. Jelenleg is folyamatban vagy egy ilyen konkrét ügyben a tárgyalás az érintettek és az önkormányzat között, amelyben szeretnénk, hogy mindenki számára elfogadható megoldás szülessen.

Az egyik megvalósítás alatt álló pályázat esetében a korábban ismert adat szerint, és a faluban ennek híre terjedt el, az önerő 15% helyett a valóságban 25%. Ennek hatása 2020-ra kb. mínusz 10 millió Ft.

Egy másik, szintén folyamatban lévő pályázattal kapcsolatban pedig az derült ki, hogy a már korábban lehívott előleg más célra került felhasználásra, azaz jelenleg már nem áll rendelkezésre.

Vannak további nyertes pályázatok is, amelyek megvalósításához a következő években biztosítanunk kell a szükséges önerőt. Vagyis a 2020-as költségvetés készítése során erősen meg van kötve a kezünk. Már most látható, hogy nem sok mozgásterünk marad a kötelezően ellátandó feladatok és a korábbi kötelezettségvállalások mellett.

 

Ipari Park fejlesztése

Nagy kérdés, hogyan is döntsünk. Abban nagyjából egyet is értünk, hogy a település számára hosszabb távon egy ipari park kialakítása jó lehetőség arra, hogy folyamatosan növelhesse saját bevételeit. Elképzelésünk szerint nőne az iparűzési adó, akár helybeliek számára is munkalehetőségek nyílnának, és még sorolhatnánk az előnyöket. Az önkormányzat számára bevétel keletkezhet, amelyekkel további fejlesztések önerejét lenne képes biztosítani.

Akkor miért is hezitálunk, hiszen rendelkezünk egy megnyert pályázattal. A lakosság értesült már róla, hogy 140 millió forint pályázati támogatást nyert Andornaktálya egy Ipari Park fejlesztésére.

Ez igaz, de:

-       A pályázat tervezői költségvetése még 2017-ben készült, így a pályázatba kevesebb kivitelezési költség került, alacsonyabb műszaki tartalommal. Ami azt jelentette, hogy nem számoltak a gáz bevezetésével, és zúzottkő szórt-alap burkolatú utakkal kalkulálták.

-       A pályázatban barnamezős beruházásként szerepel a projekt.

-       A pályázat nem számol a terület megvásárlásával, úgy kezeli, mintha az önkormányzat saját területén tervezné megvalósítani azt.

Ahhoz, hogy ténylegesen elindulhasson a beruházás:

-       Meg kell vásárolni (vagy kisajátítani) az érintett, magántulajdonban lévő területeket

-       Mivel a területek jelenleg mezőgazdasági művelés alatt állnak, így azokat át kell minősíteni és a termelésből ki kell vonni, amely jelentős összegű földvédelmi járulék megfizetését jelentené. És ennek engedélyezése is bizonytalan, hiszen ezek a jó minőségi osztályba tartozó termőföldek a termőföldek védelme érdekében elvileg nem vonhatók ki a termelésből.

-       A projektet tervező céget felkértük a 2017-es számaik aktualizálására. Ők ennek megfelelően elkészítették a költségvetést jelenlegi árakon. Azonos műszaki paraméterek esetén ma 187 millió Forint kell a megvalósításhoz. 1-2 év múlva még többe kerülne.

-       Ehhez a többlet kiadáshoz hozzá kell adnunk a vásárlás és az átminősítés után a fizetendő földvédelmi járadék várható összegét (30-40 millió)

 

A többletköltségek hitelből történő megfizetése mellett (még ha a termelésből kivonást sikerülne is elérni), és a terület kialakítását követően egyáltalában semmi garancia nincs arra, hogy egy ilyen, részlegesen közművesített ipari területen érdeklődnének, területet vásárolnának a vállalkozások.  Arra sincs semmi garancia, hogy (ha mégis lenne kereslet a területek iránt), hogy az ipari parkban megtelepedő vállalkozások az iparűzési adójukat (vagy annak nagyobb részét) az önkormányzathoz fizetnék, ugyanis (ha például több telephelyen működő vállalkozásról van szó) az adóalap megosztásának többféle módja is van, és azt a vállalkozás jogosult meghatározni.

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020 január 27.-ei ülésén mérlegelte az ipari parkos pályázat folytatása-, vagy visszamondása melletti érveket, szempontokat. Emellett számba vettük a várható kiadásokat, és az ezekhez várhatóan rendelkezésre álló bevételeket. Mindezek összevetésének az volt az eredménye, hogy az ipari parkos pályázatát az önkormányzat visszamondja, mert a pályázat megvalósítása erő feletti nagy terheket, hitelfelvételt jelentene az önkormányzat számára, amely hosszútávon elzárná a lehetőségeket más fejlesztések előtt. Ráadásul semmi biztosíték nincs arra sem, hogy a pályázattól remélt nagy iparűzési adó bevétel realizálódna cserébe.

A képviselő-testülettel közösen olyan felelős döntést, döntéseket szeretnénk hozni a jövőben, amelyek nem veszélyeztetik a település működését, a kötelezően ellátandó feladatok teljesítését. Továbbra is keressük azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével hozzájárulhatunk a falu fejlődéséhez, az itt élők életminőségének, közérzetének javításához. Ezekhez várjuk a lakosság támogató szándékú javaslatait.

Kelt, Andornaktályán, 2020. január 28.-án

Tisztelettel:

 

     Barczi Zsolt, polgármester                                              Megyeri Zoltán Sándor, alpolgármester

                                            

 
Meghívó
 
Magyar Kultúra Napja
 
Felhívás
 
Felhívás
 
Hulladékszállítási rend
 
Ingyenes hallásvizsgálat
 
Felhívás

Felhívás

A téli síkosság mentesítés során kérjük a gépkocsi tulajdonosokat, hogy gépkocsijukkal az utcákban- különösen a szűkebb utcákban

(Hild J., Rákóczi-köz, Széchenyi I., Újélet utcák)-

úgy parkoljanak, hogy ne akadályozzák a hó eltakarítást végző vállalkozó munkáját.

 

Segítségüket, közreműködésüket ezúton előre is köszönjük!

 

Andornaktálya Községi Önkormányzat

 
Felhívás
 
REndelés helyettesítés
 
Tájékoztató

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a környezeti zaj kezeléséről és értékeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Kormányrendelet értelmében a rendeletben meghatározott éves forgalomnagyságot meghaladó közlekedési létesítményekre stratégiai zajtérképet és zajcsökkentési intézkedési tervet kell készíteni és rendszeres időközönként felülvizsgálni. A Korm. rend. 1. § (3) bekezdés b) pontja és a (3a) bekezdés b) pontja az előbbi feladat ellátását a közlekedésért felelős miniszter által kijelölt szervezethez telepíti. A miniszteri kijelölés alapján a fő közlekedési létesítmények közül a nagyforgalmú vasutak (30 000 szerelvény/évnél nagyobb forgalmú vasútvonalak) és a nagyforgalmú közutak (3 millió jármű/évnél nagyobb forgalmú országos közúti szakaszok) stratégiai zajtérképeinek és intézkedési terveinek elkészítését és felülvizsgálatát a KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) végzi.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a KTI elkészítette az intézkedési tervjavaslatot.

Az intézkedési tervjavaslatokat a jelen tájékoztató mellékletét képező dokumentumok tartalmazzák.

A társadalmi egyeztetést követően a KTI a beérkezett vélemények figyelembevételével véglegesíti az intézkedési terveket.

A felmerült észrevételeket az intezkedes@kti.hu e-mail címre kérjük továbbítani legkésőbb 2020. január 31-ig.

Továbbá tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az intézkedési tervjavaslatokhoz kapcsolódó, a KTI által 2018-ban készített stratégiai zajtérképek a http://ugyelza.kti.hu/map/ linken keresztül bárki számára bejelentkezés nélkül is elérhetőek.

Az üggyel kapcsolatos kérdésekben forduljanak bizalommal a Stratégiai, Kutatás-fejlesztési  és Innovációs Igazgatóság  Fenntartható Közlekedés Kutató Központ kapcsolattartóihoz e-mailben (intezkedes@kti.hu) vagy munkanapokon 9:00 és 15:00 között telefonon (technikai jellegű kérdések: +36 (1) 371-5989, egyéb ügyekben: +36 (1) 371-5842 vagy +36 (1) 371-5820). Andornaktálya Községi Önkormányzat

Műszaki dokumentáció-Intézkedési terv-Stratégiai zajtérképezés III.ciklus

Andornaktálya-Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése III.ciklus-Intézkedési terv-Közúti

Általános leírás-Intézkedési terv-Stratégiai zajtérképezés III.ciklus

 

 
Polgármesteri gondolatok advent idején

Tisztelt andornaktályai lakosok!

 

Két hónapja annak, hogy az Önök bizalmából a település polgármestere lettem.

 

Engedjék meg, hogy pár mondatban elmondjam a "munkakezdésem" tapasztalatait, amelyek segíthetnek annak a megértésében, hogy miért olyan nagyon aktív most a közösségi oldalon (facebook) a lakosok szereplése, és, hogy miért annyira eltérő az önkormányzati munka megítélése, értékelése.

Tudom azt is, hogy sokan várják, hogy megszólaljak, és elemezzem az elmúlt időszak történéseit.

 

A választások után nem sokkal, még a képviselő-testület alakuló ülése előtt az egyik megválasztott önkormányzati képviselő lemondott a képviselői megbízásáról, ezért helyette a következő legtöbb szavazatot szerzett jelölt szerzett mandátumot.

 

Az alakuló ülést megelőzően mindenképpen egyeztetnem kellett a megválasztott képviselőkkel, hogy az önkormányzatnál kinek, milyen bizottságban szántam volna szerepet, illetve, hogy kit szeretnék alpolgármesternek jelölni.

Sajnos ez az első "kísérlet" nem járt sikerrel, mert kiderült, hogy a képviselők egy része másképpen gondolta az önkormányzati bizottsági helyek szétosztását és az alpolgármesteri pozícióra mást tartana alkalmasnak. Ezért újra kellett gondolnom ezeket a szervezeti kérdéseket, hogy az alakuló ülésen mindenki számára elfogadható megoldás szülessen.

 

A képviselő-testület alakuló ülésén, 2019. október 28.-án végül is sikerült az önkormányzat Pénzügyi Bizottságát és a Szociális Bizottságát megválasztani, így megkezdhetik a munkájukat.

Az általam javasolt alpolgármestert az alakuló ülésen nem, csak a következő, november 25.-ei ülésen választotta meg a képviselő-testület. Úgy gondolom, hogy Megyeri Zoltán Sándor úr, a megválasztott alpolgármester megfelelően el tudja majd látni ezt a megbízatást, és segíteni tud nekem az önkormányzati feladatok megoldásában.

 

Sajnos nagyon sok találgatás van az interneten az önkormányzat anyagi helyzetével kapcsolatban, és sokan csődhelyzetet vélnek látni.

Az igaz, hogy szembesülni kellett azzal, hogy voltak olyan kötelezettségvállalások, amelyeknek nem volt pénzügyi fedezete, és, amelyek olyan mértékűek voltak, hogy veszélyeztették az intézmények működését, a községi feladatok ellátását.

 

Szerencsére az utolsó negyedévben nem tervezett bevételekhez is jutottunk, amelyek részben kompenzálják az említett többlet kiadásokat.

A pontos helyzetet és a pontos számokat egy hónap múlva fogjuk majd látni, amikor készíteni kell a 2020. évre vonatkozó költségvetést.

Az önkormányzat intézményeinél a dolgozók mindenhol pontosan tisztában vannak az anyagi nehézségekkel, és ennek megfelelően körültekintően, takarékosan gazdálkodnak az általuk kezelt pénzekkel, csakis a legszükségesebb kiadásokra kerül sor.

 

A megválasztott új képviselő-testületből hárman a korábbi képviselő-testületnek is tagjai voltak, és velem együtt négyen vagyunk, akikkel kiegészülve alkotjuk a 7 fős képviselő-testületet.

A képviselő-testületnek most az a legfontosabb feladata, hogy először is megismerkedjen az önkormányzat jelenlegi szervezeti felállásával, és anyagi lehetőségeivel, mert ezeket figyelembe véve lehet csak a jövőre vonatkozóan bármit is tervezni, elgondolni.

Nem előre kell találgatni, hogy mit kellene az önkormányzatnak tennie, mit kellene építenie, mit kellene fejlesztenie, és, hogy milyen célokra kell pályáznia, hanem fordítva: józanul mérlegelni kell a jelenlegi helyzetet, a pénzügyi-, műszaki és egyéb lehetőségeket, és ezekhez kell igazítani a fejlesztési elképzeléseket.

 

Nagyon köszönöm, hogy a polgármesteri hivatal jegyzője, és a hivatal dolgozói sokat segítettek és segítenek nekem, és a képviselő-testületnek abban, hogy megismerhessük a ránk vonatkozó jogszabályokat, rendeleteket, a pénzügyi helyzetet, a lehetőségeinket, mert ez az első és legfontosabb a tisztán látásban. Ők, ha tehetik, előre felhívják a figyelmemet az esetleges megoldandó problémákra és az aktuális feladatokra. Azt tapasztalom, hogy a többi intézmény vezetője és dolgozói, és egyéb alkalmazottak is készségesen adnak tájékoztatást velük kapcsolatos kérdésekben.

Az elmúlt két hónapban, az önkormányzati munka során azt tapasztaltam többek között, hogy vannak olyan területek, olyan feladatok, amelyeket az önkormányzat jelenleg ellát, vagy finanszíroz, bár ezek nem kötelező feladatai az önkormányzatnak. Ez egyben azt is jelenti, hogy az ezekre fordított kiadások az önkormányzat egyéb, kötelező feladat ellátásától vonják el a pénzt. Ezeket is át kell majd tekintenünk a képviselőkkel a közeljövőben.

 

Azt ígérhetem Önöknek, hogy megfontoltan, körültekintően előkészítve, megalapozott döntéseket szeretnénk majd hozni az Önök érdekében, Önökkel egyeztetve. A hagyományos kapcsolattartási formák mellett, mint például a falugyűlés, szeretnénk majd új formákat is bevezetni, amelyek azt szolgálják, hogy az önkormányzati döntések előkészítésébe jobban bevonjuk a lakosságot. Minden olyan lakossági kezdeményezést, felvetést, javaslatot megvizsgálunk, amely jobbító szándékú, és amely valamilyen önkormányzati feladat ellátással kapcsolatos.

 

Kérem Önöket, hogy adjanak nekünk egy kis "türelmi időt" arra, hogy az új szerepkörünket megismerhessük, és a helyzet ismeretében folytathassuk a munkánkat.

Ebben elsősorban és feltétlenül számítok a képviselő-testület minden egyes tagjára, régiekre és újakra egyaránt!

Kérem, hogy ne személyeskedés, hanem sokkal inkább közös együtt munkálkodás, egymás véleményének a megismerése, megbeszélése jellemezze majd 2020-ban a munkánkat!

Kérem, és várom az önkormányzat intézményeiben dolgozók becsületes munkáját 2020-ban is!

Kérem a lakosságot, hogy működjön velünk együtt, és segítse munkánkat! Ennek már jelenleg is több jelét látom, mert az "Andornaktálya története" könyvből már több mint 100 db-ot vásároltak, illetve a "Ragyogjanak nekünk a csillagok" akciónkon belül több mint 40 csillag megvásárlásával segítették a település ünnepek alatti díszkivilágításának a megoldását.

Mindezeket nagyon szépen köszönöm!

Szeretném, ha Andornaktálya egysége végre megtörténne, és mindenki egy cél elérése: a falu fejlődése érdekében dolgozna. Együtt.

Öregek és fiatalok. Alsó résziek és felső résziek. Önkormányzati vezetők, önkormányzati tisztviselők, intézményi dolgozók, civil szervezetek és a lakosság.

 

Mindenki! Összefogva. Egy cél érdekében!

 

Meghitt, békés Karácsonyt!

Nagyon Boldog Új évet kívánok Andornaktálya minden lakójának!

 

 

Barczi Zsolt polgármester

 
3. adventi gyertyagyújtás
 
Tájékoztatás parkolásról

Tájékoztatás

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a
Polgármesteri Hivatal előtti parkolóba
2019. december 12-én (csütörtök) 16.00. óra után ne
parkoljanak
a vasárnap megrendezésre kerülő 3. adventi gyertyagyújtás
rendezvényünk előkészületei miatt!
Megértésüket köszönjük!


Andornaktálya Községi Önkormányzat

 
Tájékoztató kéményseprői tevékenységről

Kéményseprő tevékenységgel kapcsolatos tájékoztató

 Heves Megyei társasházi sormunka ütemterv 2020.évre

 

 
tájékoztató
 
Meghívó
 
Szombati Nyitvatartás
 
Fogadj örökbe egy csillagot!
 
Felhívás
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

Találatok 204 - 232 / 624
Andornaktálya címere
  
 
  

Ma 2022. szeptember 28. szerda, Vencel napja van.

Andornaktályát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Magyar Vöröskereszt
Andornaktályát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület, valamint Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete segíti és támogatja!
 
Top! Top!