www.mamboteam.com
www.andornaktalya.hu
Kezdőlap
2023.09.28. 11:03
 
 
Felhívás
 
REndelés helyettesítés
 
Tájékoztató

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a környezeti zaj kezeléséről és értékeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Kormányrendelet értelmében a rendeletben meghatározott éves forgalomnagyságot meghaladó közlekedési létesítményekre stratégiai zajtérképet és zajcsökkentési intézkedési tervet kell készíteni és rendszeres időközönként felülvizsgálni. A Korm. rend. 1. § (3) bekezdés b) pontja és a (3a) bekezdés b) pontja az előbbi feladat ellátását a közlekedésért felelős miniszter által kijelölt szervezethez telepíti. A miniszteri kijelölés alapján a fő közlekedési létesítmények közül a nagyforgalmú vasutak (30 000 szerelvény/évnél nagyobb forgalmú vasútvonalak) és a nagyforgalmú közutak (3 millió jármű/évnél nagyobb forgalmú országos közúti szakaszok) stratégiai zajtérképeinek és intézkedési terveinek elkészítését és felülvizsgálatát a KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) végzi.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a KTI elkészítette az intézkedési tervjavaslatot.

Az intézkedési tervjavaslatokat a jelen tájékoztató mellékletét képező dokumentumok tartalmazzák.

A társadalmi egyeztetést követően a KTI a beérkezett vélemények figyelembevételével véglegesíti az intézkedési terveket.

A felmerült észrevételeket az intezkedes@kti.hu e-mail címre kérjük továbbítani legkésőbb 2020. január 31-ig.

Továbbá tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az intézkedési tervjavaslatokhoz kapcsolódó, a KTI által 2018-ban készített stratégiai zajtérképek a http://ugyelza.kti.hu/map/ linken keresztül bárki számára bejelentkezés nélkül is elérhetőek.

Az üggyel kapcsolatos kérdésekben forduljanak bizalommal a Stratégiai, Kutatás-fejlesztési  és Innovációs Igazgatóság  Fenntartható Közlekedés Kutató Központ kapcsolattartóihoz e-mailben (intezkedes@kti.hu) vagy munkanapokon 9:00 és 15:00 között telefonon (technikai jellegű kérdések: +36 (1) 371-5989, egyéb ügyekben: +36 (1) 371-5842 vagy +36 (1) 371-5820). Andornaktálya Községi Önkormányzat

Műszaki dokumentáció-Intézkedési terv-Stratégiai zajtérképezés III.ciklus

Andornaktálya-Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése III.ciklus-Intézkedési terv-Közúti

Általános leírás-Intézkedési terv-Stratégiai zajtérképezés III.ciklus

 

 
Polgármesteri gondolatok advent idején

Tisztelt andornaktályai lakosok!

 

Két hónapja annak, hogy az Önök bizalmából a település polgármestere lettem.

 

Engedjék meg, hogy pár mondatban elmondjam a "munkakezdésem" tapasztalatait, amelyek segíthetnek annak a megértésében, hogy miért olyan nagyon aktív most a közösségi oldalon (facebook) a lakosok szereplése, és, hogy miért annyira eltérő az önkormányzati munka megítélése, értékelése.

Tudom azt is, hogy sokan várják, hogy megszólaljak, és elemezzem az elmúlt időszak történéseit.

 

A választások után nem sokkal, még a képviselő-testület alakuló ülése előtt az egyik megválasztott önkormányzati képviselő lemondott a képviselői megbízásáról, ezért helyette a következő legtöbb szavazatot szerzett jelölt szerzett mandátumot.

 

Az alakuló ülést megelőzően mindenképpen egyeztetnem kellett a megválasztott képviselőkkel, hogy az önkormányzatnál kinek, milyen bizottságban szántam volna szerepet, illetve, hogy kit szeretnék alpolgármesternek jelölni.

Sajnos ez az első "kísérlet" nem járt sikerrel, mert kiderült, hogy a képviselők egy része másképpen gondolta az önkormányzati bizottsági helyek szétosztását és az alpolgármesteri pozícióra mást tartana alkalmasnak. Ezért újra kellett gondolnom ezeket a szervezeti kérdéseket, hogy az alakuló ülésen mindenki számára elfogadható megoldás szülessen.

 

A képviselő-testület alakuló ülésén, 2019. október 28.-án végül is sikerült az önkormányzat Pénzügyi Bizottságát és a Szociális Bizottságát megválasztani, így megkezdhetik a munkájukat.

Az általam javasolt alpolgármestert az alakuló ülésen nem, csak a következő, november 25.-ei ülésen választotta meg a képviselő-testület. Úgy gondolom, hogy Megyeri Zoltán Sándor úr, a megválasztott alpolgármester megfelelően el tudja majd látni ezt a megbízatást, és segíteni tud nekem az önkormányzati feladatok megoldásában.

 

Sajnos nagyon sok találgatás van az interneten az önkormányzat anyagi helyzetével kapcsolatban, és sokan csődhelyzetet vélnek látni.

Az igaz, hogy szembesülni kellett azzal, hogy voltak olyan kötelezettségvállalások, amelyeknek nem volt pénzügyi fedezete, és, amelyek olyan mértékűek voltak, hogy veszélyeztették az intézmények működését, a községi feladatok ellátását.

 

Szerencsére az utolsó negyedévben nem tervezett bevételekhez is jutottunk, amelyek részben kompenzálják az említett többlet kiadásokat.

A pontos helyzetet és a pontos számokat egy hónap múlva fogjuk majd látni, amikor készíteni kell a 2020. évre vonatkozó költségvetést.

Az önkormányzat intézményeinél a dolgozók mindenhol pontosan tisztában vannak az anyagi nehézségekkel, és ennek megfelelően körültekintően, takarékosan gazdálkodnak az általuk kezelt pénzekkel, csakis a legszükségesebb kiadásokra kerül sor.

 

A megválasztott új képviselő-testületből hárman a korábbi képviselő-testületnek is tagjai voltak, és velem együtt négyen vagyunk, akikkel kiegészülve alkotjuk a 7 fős képviselő-testületet.

A képviselő-testületnek most az a legfontosabb feladata, hogy először is megismerkedjen az önkormányzat jelenlegi szervezeti felállásával, és anyagi lehetőségeivel, mert ezeket figyelembe véve lehet csak a jövőre vonatkozóan bármit is tervezni, elgondolni.

Nem előre kell találgatni, hogy mit kellene az önkormányzatnak tennie, mit kellene építenie, mit kellene fejlesztenie, és, hogy milyen célokra kell pályáznia, hanem fordítva: józanul mérlegelni kell a jelenlegi helyzetet, a pénzügyi-, műszaki és egyéb lehetőségeket, és ezekhez kell igazítani a fejlesztési elképzeléseket.

 

Nagyon köszönöm, hogy a polgármesteri hivatal jegyzője, és a hivatal dolgozói sokat segítettek és segítenek nekem, és a képviselő-testületnek abban, hogy megismerhessük a ránk vonatkozó jogszabályokat, rendeleteket, a pénzügyi helyzetet, a lehetőségeinket, mert ez az első és legfontosabb a tisztán látásban. Ők, ha tehetik, előre felhívják a figyelmemet az esetleges megoldandó problémákra és az aktuális feladatokra. Azt tapasztalom, hogy a többi intézmény vezetője és dolgozói, és egyéb alkalmazottak is készségesen adnak tájékoztatást velük kapcsolatos kérdésekben.

Az elmúlt két hónapban, az önkormányzati munka során azt tapasztaltam többek között, hogy vannak olyan területek, olyan feladatok, amelyeket az önkormányzat jelenleg ellát, vagy finanszíroz, bár ezek nem kötelező feladatai az önkormányzatnak. Ez egyben azt is jelenti, hogy az ezekre fordított kiadások az önkormányzat egyéb, kötelező feladat ellátásától vonják el a pénzt. Ezeket is át kell majd tekintenünk a képviselőkkel a közeljövőben.

 

Azt ígérhetem Önöknek, hogy megfontoltan, körültekintően előkészítve, megalapozott döntéseket szeretnénk majd hozni az Önök érdekében, Önökkel egyeztetve. A hagyományos kapcsolattartási formák mellett, mint például a falugyűlés, szeretnénk majd új formákat is bevezetni, amelyek azt szolgálják, hogy az önkormányzati döntések előkészítésébe jobban bevonjuk a lakosságot. Minden olyan lakossági kezdeményezést, felvetést, javaslatot megvizsgálunk, amely jobbító szándékú, és amely valamilyen önkormányzati feladat ellátással kapcsolatos.

 

Kérem Önöket, hogy adjanak nekünk egy kis "türelmi időt" arra, hogy az új szerepkörünket megismerhessük, és a helyzet ismeretében folytathassuk a munkánkat.

Ebben elsősorban és feltétlenül számítok a képviselő-testület minden egyes tagjára, régiekre és újakra egyaránt!

Kérem, hogy ne személyeskedés, hanem sokkal inkább közös együtt munkálkodás, egymás véleményének a megismerése, megbeszélése jellemezze majd 2020-ban a munkánkat!

Kérem, és várom az önkormányzat intézményeiben dolgozók becsületes munkáját 2020-ban is!

Kérem a lakosságot, hogy működjön velünk együtt, és segítse munkánkat! Ennek már jelenleg is több jelét látom, mert az "Andornaktálya története" könyvből már több mint 100 db-ot vásároltak, illetve a "Ragyogjanak nekünk a csillagok" akciónkon belül több mint 40 csillag megvásárlásával segítették a település ünnepek alatti díszkivilágításának a megoldását.

Mindezeket nagyon szépen köszönöm!

Szeretném, ha Andornaktálya egysége végre megtörténne, és mindenki egy cél elérése: a falu fejlődése érdekében dolgozna. Együtt.

Öregek és fiatalok. Alsó résziek és felső résziek. Önkormányzati vezetők, önkormányzati tisztviselők, intézményi dolgozók, civil szervezetek és a lakosság.

 

Mindenki! Összefogva. Egy cél érdekében!

 

Meghitt, békés Karácsonyt!

Nagyon Boldog Új évet kívánok Andornaktálya minden lakójának!

 

 

Barczi Zsolt polgármester

 
3. adventi gyertyagyújtás
 
Tájékoztatás parkolásról

Tájékoztatás

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a
Polgármesteri Hivatal előtti parkolóba
2019. december 12-én (csütörtök) 16.00. óra után ne
parkoljanak
a vasárnap megrendezésre kerülő 3. adventi gyertyagyújtás
rendezvényünk előkészületei miatt!
Megértésüket köszönjük!


Andornaktálya Községi Önkormányzat

 
Tájékoztató kéményseprői tevékenységről

Kéményseprő tevékenységgel kapcsolatos tájékoztató

 Heves Megyei társasházi sormunka ütemterv 2020.évre

 

 
tájékoztató
 
Meghívó
 
Szombati Nyitvatartás
 
Fogadj örökbe egy csillagot!
 
Felhívás
 
7.2019. (XI.27.) rendelet SZMSZ módosítás melléklettel
7.2019. (XI.27.) rendelet SZMSZ módosítás melléklettel
 
Advent -1-

ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJA 2019. december 01 - én András - napi búcsú Andornaktálya alsó részén, a volt Fűzfa-kocsmánál.
10 órakor ünnepi Szentmise a Szent - András Kápolnában.
15 órakor a Trianoni - emlékműnél (Kettőskereszt) műsort ad az andornaktályai Római Katolikus Egyházközség, melynek keretében sor kerül az első gyertya meggyújtására az adventi koszorún.

Mindenkit szeretettel vár az Egyházközség és Andornaktálya Önkormányzata! 

 
Hungarikum Műhely
Az Andornaktályai Hungarikum Műhely sok szeretettel várja a
következő foglalkozására az érdeklődőket.

 
A Műhely célja a nemzeti értékek és a hungarikumok megismertetése.
A következő foglalkozásuk témája: az új bor és az Egri Bikavér mint
hungarikum.
 
Időpont: 2019. november 29. (péntek) 17:00
 
Helyszín: Andornaktályai Művelődési Ház
 
Előadók : Szuromi Mihály hegybíró és a Besenyei Borház
 
Tájékoztatás
 
Meghívó
 
Tájékoztatás

A Központi Statisztikai Hivatal Andornaktálya településen kötelező  adatszolgáltatáson alapuló  mezőgazdasági összeírást hajt végre.

 

A felvétel Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma: 2219; megnevezése: Egyéni gazdaságok decemberi összeírása, 2019.

 

Az összeírók november 25-e és december 15-e között keresik fel  a mintába került, a webes önkitöltéssel nem élő háztartásokat.

 

Az összeírási munkát a Statek Kft. által megbízott, ún. igazoló lappal ellátott kérdezőbiztosok végzik. Az Önök településén a kérdezőbiztos(ok)  neve(i): Temesvári Andrea

 

A háztartásokat véletlenszerűen, matematikai-statisztikai mintavételi módszerrel választottuk ki. A válaszadás a mintába kerültek számára kötelező, akik adatszolgáltatásukkal hozzájárulnak az agrárium jellemzőinek széles körű megismeréséhez.

 

A felvétel során nyert információkat kizárólag statisztikai célra használjuk fel. Az egyedi adatokat a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Unió 2016/679 sz. Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásainak megfelelően kezeljük.

 

A felvételről a www.ksh.hu oldal nyújt bővebb tájékoztatást, és itt tesszük közzé a felvétel eredményeit is.

 

Köszönjük együttműködésüket, támogatásukat, mellyel hozzájárulnak  a felmérés sikeres végrehajtásához!

 
M25 gyorsforgalmi út déli ütem
M25 gyorsforgalmi út déli ütem
 
2019.10.28 képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
2019.10.28 képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
 
Andornaktálya könyv
Tisztelt lakótársaim!
 
Tájékoztatom a község lakosságát, hogy az önkormányzat még a választásokat megelőzően, a
település létrejötte 80. évfordulójához kapcsolódóan elkészíttette az "Andornaktálya
története" című kiadványt. A könyv 352 oldalas, színes, korabeli fotókkal, térképekkel
illusztrált, igényes keményborítós kiadvány.
 
A szerzők nagyon sok cikket felhasználtak az országos levéltárban Kistálya és Andornak
településekre vonatkozóan őrzött dokumentumokból, a két település egyesülését megelőző-,
majd az egyesítés utáni időszakból is.
A könyv bemutatja az 1770-es évektől kezdődően a rendszerváltásig a község előljáróit,
képviselőit, viriliseit (legtöbb adót fizető polgárait), illetve az 1990-es első önkormányzati
választástól kezdődően a 2014-es választásokig a község polgármestereit, önkormányzati
képviselőit, a község vezetőit.
 
Megtalálhatóak a kiadványban az "andornaki" és a "kistályai" népszokások, hagyományok,
színes fotók mutatják be a korabeli ruházatokat, épületeket.
Rengeteg érdekes történetet ismerhetünk meg az ?alsó részről? és a felső részről?, csakúgy
mint Andornaktálya település történetéből.
 
A sok érdekesség között megtalálhatjuk például, hogy Andornak illetve Kistálya községek
képviselő-testületei milyen véleményt képviseltek a községek egyesítésével létrejövő új
település új nevére vonatkozóan, és megtudhatjuk, hogy miért pont "Andornaktálya" lett
végül a település neve.
 
Tájékoztatom a lakosságot, hogy az 1 000 példányban előállított könyv nyomdai előállítási
költsége, illetve a szerzők részére járó tiszteletdíjak megfizetése nagy anyagi terhet jelent az
önkormányzat számára. Az idei évben erre a célra a költségvetésben betervezett összegnek
több mint a kétszeresét kell majd összességében kifizetnünk.
 
Ehhez nagy segítséget jelentene a számunkra, ha Önök a kiadványból lehetőségeikhez mérten
(egy vagy több példányt) vásárolnának, hiszen a könyvben a mi falunk, a mi történetünk és a
mi örökségünk szerepel, a kezdetektől a jelenkorig.
 
A kiadványt 3 000 Ft/db áron lehet megvásárolni.
 
A megvásárlással kapcsolatban Úrvölgyi Diána könyvtárosnál lehet érdeklődni.
Tel.: 06-30/298-7521
 
A Könyvtár nyitvatartási idejében (hétfőtől péntekig 16.00-20.00 óra között) vehető át a
könyv (a volt iskola épületének emeletén található könyvtárban), fizetni csak készpénzzel, az
átvételkor lehetséges.
 
Köszönöm, hogy a könyv megvásárlásával hozzájárul az önkormányzat kiadásaihoz, és
ígérem, hogy cserébe egy nagyon érdekes és értékes könyvet fog kapni, amelyet a család
tagjai együtt lapozgathatnak, és, amelyben sok ismerős emberre, épületre, netán családtagra
fognak bukkanni!
 
Barczi Zsolt polgármester
 
Zsibvásár
 
Védőoltás
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

Találatok 262 - 290 / 671
Andornaktálya címere
  
 
  

Ma 2023. szeptember 28. csütörtök, Vencel napja van.

Andornaktályát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Magyar Vöröskereszt
Andornaktályát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület, valamint Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete segíti és támogatja!
 
Top! Top!