www.mamboteam.com
www.andornaktalya.hu
Kezdőlap
2021.09.22. 01:48
 
 
Kutyatartók figyelmébe

Tisztelt kutyatartók!

Belterület közterületén ? kivéve az ebek futtatására kijelölt területet ? ebet csak pórázon lehet vezetni, valamint közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes. Legyen a kutyánk bármilyen jól nevelt és szófogadó, az állatvédelmi jogszabályok a póráz használatát közterületen kötelezővé teszik, melynek be nem tartása szankciót von maga után.

Kérjük, hogy a Nagykert területén kutyáikat csak a sportpálya területén kívül, és úgy sétáltassák, futtassák, hogy ezzel ne veszélyeztessék a sportpályát használókat! A nagytestű kutyák sétáltatása csak pórázzal történhet, csakis a sportpálya körüli területen.

Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell továbbá, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.

A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről mindenkor köteles eltávolítani. Aki erről nem gondoskodik, köztisztasági szabálysértést követ el.

Andornaktálya Község Önkormányzata

 
Partnerségi egyeztetés
Partnerségi egyeztetés 2020-08-27 ...
 
Zeneiskolai beiratkozás
 
Tájékoztatás

Tájékoztató

A Polgármesteri Hivatal hétvégi nyitva tartásáról és ügyfélfogadási rendjéről

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal nyitva tartása és ügyfélfogadási rendje a következőképpen alakul:

2020. augusztus 28-án (pénteken)

nyitva tartás: 7.30-tól 16.00 óráig

ügyfélfogadás: 08.00-tól 12.00 óráig

2020. augusztus 29-én (szombaton) ZÁRVA  
 
ASP
 
A projekt keretében beüzemelésre kerültek a leszállított informatikai eszközök (4 db
munkaállomás-asztali számítógép,2 db laptop, 4 db monitor, 8 db kártyaolvasó, 1 db
multifunkciós nyomtató,1 db switch). Kialakításra kerültek a működésfejlesztési-,szabályozási
keretek (információbiztonsági szabályzat,iratkezelési szabályzat). Megtörtént a tesztelés és
élesítés, valamint a projektmenedzsmenti feladatok ellátása (nyilvánosság tájékoztatása). A
gazdálkodási és adó szakrendszerek adatminőségének javítása, adatmigrációja sikeresen
megtörtént. A szakrendszerekben dolgozó munkatársak a szakrendszerekhez kapcsolódó
felkészítő képzéseken részt vettek.

Az "Andornaktálya Községi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása"című projekt
2017.01.01-ig sikeresen befejeződött.A projekt keretében beüzemelésre kerültek a
leszállított informatikai eszközök,és már használatban vannak. Kialakításra kerültek a
működésfejlesztési-,szabályozási keretek (információbiztonsági szabályzat,iratkezelési
szabályzat). Megtörtént a tesztelés és élesítés, valamint a projektmenedzsmenti feladatok
ellátása és a nyilvánosság tájékoztatása. A gazdálkodási és adó szakrendszerek
adatminőségének javítása, adatmigrációja sikeresen megtörtént.
A projekt keretében vállalt feladatok/tevékenységek megvalósultak, a mérföldkövek, a
műszaki-szakmai eredmények, valamint a monitoring mutatók teljesültek.
 
Alapadatok
 Pályázó neve:ANDORNAKTÁLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 Projekt megnevezése: ANDORNAKTÁLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ
 CSATLAKOZÁSA
 OP név KÖFOP - Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program
 Pályázati kiírás megnevezése: KÖFOP - 1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP
 rendszer országos kiterjesztéséhez
 Projekt helyszíne (régió): Észak-Magyarország
 Projekt helyszíne (megye): Heves
 Projekt helyszíne (település): Andornaktálya
 Megítélt összeg: 6.000.000 .- HUF
 Támogatás aránya: 100 %
 Támogatási döntés dátuma: 2016. 11. 22.
 Forrás: ESZA
 Ország: Magyarország
 Beavatkozási kategória: -
 Uniós társfinanszírozási ráta: 85 - ESZA
 Projekt összköltség: 6.000.000 .- HUF
 
 
Tájékoztatás

TÁJÉKOZTATÁS

a Polgármesteri Hivatal ünnepi nyitvatartási és ügyfélfogadási rendjéről

Tisztelt andornaktályai lakosok!

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje az augusztus 20.-i héten a következők szerint alakul:

2020. augusztus 17.         hétfő              nincs ügyfélfogadás

2020. augusztus 18.         kedd               9.00-12.00 óráig

2020. augusztus 19.        szerda          9.00-12.00 óráig

2020. augusztus 20.        csütörtök     ünnepnap

2020. augusztus 21.        péntek          munkaszüneti nap

 

 

Az ezt követő legközelebbi ügyfélfogadás augusztus 25.-én kedden 09.00-12.00 óra között lesz.

 

Megértésüket köszönjük!                                                                                   

 

                                                                                                                       Andornaktálya Község Polgármesteri Hivatala

 
Véradás
 
Meghívó
 
Szirénapróba
 
Hirdetmény Környezet- és Természetvédelmi Főosztály
Hirdetmény Környezet- és Természetvédelmi Főosztály...
 
Heves Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ kérdőív

Tisztelt Lakosok!

2019-ben elindult Egerben a HUNGAIRY LIFE integrált projekt, melynek célja, nemcsak Eger levegőminőségének javítása, hanem a környező településeké is. A projekt céljai között szerepel emissziós adatbázisok fejlesztése, átfogó szemléletformálás alapos tájékoztatással, illetve országos szakértői- és tanácsadó hálózat kiépítése.

A tűzifa ellátási lánc feltérképezésével és valós, felhasználói tapasztalatokra alapozott adatokkal átfogó képet kapunk a rendszer szereplőiről, a szokásokról és hiányosságokról. Az akció indokoltságát az adja, hogy számos településen gondot jelent, hogy nem áll rendelkezésre elegendő mennyiségű és minőségű (száraz) tűzifa. Ennek következtében a lakosság rákényszerül arra, hogy egyéb, környezetszennyező anyagokat használjon fűtési céllal. További probléma, hogy a vásárlók nem kellő módon vannak tájékoztatva, mely alapján a vásárlás során racionális döntést tudna hozni.

Az alábbi, tűzifa vásárlási- és felhasználási szokásokról készült kérdőívünket kitöltve, hozzájárulnak egy alapos és széleskörű adatbázis létrehozásához.

HUNGAIRY EGER - Tűzifa ellátási lánc - kérdőív 1. rész [1]

 

HUNGAIRY EGER - Tűzifa ellátási lánc - kérdőív 2. rész [2]

Links:

------

[1]

https://app.ex.co/stories/egriuj10/a-v-rosi-t-zifa-ell-t-si-l-nc-szerepl-inek-vizsg-lata-a-f-s-biomassza-termel-s-nek-s-felhaszn-l-s

[2]

https://app.ex.co/stories/egriuj10/ha-n-r-szben-vagy-kiz-r-lag-csak-t-zif-t-haszn-l-t-zel-anyagk-nt-k-rj-k-t-ltse-ki-k-rd-v-nket-

[3] http://hevescic.hu/

Az együttműködést megköszönve, tisztelettel:

Nagy-Koncsik Katalin

Heves Megyei Civil Közösségi

Szolgáltató Központ

irodavezető

 

3300 Eger, Eszterházy tér 8

tel: +36-36-798-009

mail: civilinfo.eger@gmail.com

 
Hulladék naptár
 
Lakossái tájékoztató
GSM-R2_szórólap_lakossági meghívó...
 
Tájékoztatás fogorvos helyettesítésről

Tisztelt andornaktályai lakosok!

A település fogászati ellátásával kapcsolatosan az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket:

Andornaktálya Községi Önkormányzat képviselő-testülete 9/2020.(02.24.) számú határozatával Dr. Fejes Richárd Zoltán fogszakorvos kérelme alapján, a kérelemben leírt indokokat figyelembe véve hozzájárult az Andornaktálya Települési Önkormányzat és Dr. Fejes Richárd Zoltán között a település fogorvosi feladatainak ellátására vonatkozóan 2004. január 8.-án létrejött megbízási szerződés közös megegyezéssel, 2020. március 31.-ei hatállyal történő megszüntetéséhez.

 A határozatban a képviselő-testület hozzájárult ahhoz is, hogy Dr. Fejes Richárd Zoltán fogszakorvos a település fogászati feladatait tartós helyettesítéssel ellássa 2020. április 1-től kezdődően 2020 június 30.-áig.

A fogászati feladatok ellátására, és a praxisjog átadására vonatkozóan pályázati felhívások lettek közzétéve, de az eddigi érdeklődők közül ?a személyes megbeszélések és tapasztalatok alapján- sajnos ez idáig senki nem vállalta a praxisjog átvételét, és a fogászati feladatok ellátását a településen.

Ennek egyik oka az, hogy a fogászati rendelőt teljes egészében a jelenlegi fogorvos rendezte be, és szerelte fel fogászati eszközökkel, gépekkel, a saját költségén, és ezeket a beépített eszközöket vagy a praxisjog folytatójának kellett volna tőle megvásárolni. Az önkormányzatnak erre nem volt lehetősége, bár szerette volna ezt megtenni, de a koronavírus járvány miatti forráselvonás miatt a napi működési költségek előteremtése is gondot okoz. Az érdeklődő pályázók közül sem tudta senki finanszírozni az eszközök megvásárlását.

Megoldást jelenthet a problémára, és hozzájárulhat a praxisjogot folytató fogorvos ?megtalálásához?, hogy az önkormányzat nemrégen támogatást nyert a Magyar Falu Program pályázatán a szükséges fogászati eszközök, berendezések megvásárlására. Remélhetőleg ezek telepítése, beépítése után már lesznek érdeklődők a fogorvosi feladatok ellátására.

Amíg ez megtörténik, és kiválasztásra nem kerül a praxisjogot folytató fogorvos, addig is szükséges egy helyettesítő fogorvost megbízni, aki ellátja a fogászati alapfeladatokat a lakosok részére.

Tájékoztatásul közlöm, hogy 2020. július 6.-ától kezdődően Göböly Borbála Ildikó fogorvos fogja ellátni Egerben a helyettesítést a falu lakosai részére, a következők szerint:

Heti 10 órában tart rendelést:

 Hétfőn 15.00-17.00 óráig

Kedden: 08.00-12.00 óráig

Szerdán: 12.00-16.00 óráig, Eger, Klapka György utca 1. szám alatt (a Technika Házában) található 8-as számú fogorvosi rendelőben.

 

Előzetes bejelentkezés szükséges a 06 36 565 155-ös vezetékes, vagy a 06 30 625 3537-es mobil telefonszámon

Megértésüket köszönöm!

                                                                                Tisztelettel: Barczi Zsolt polgármester

 
Meghívó
 
Bűnmegelőzési hírlevél ...
 
Tájékoztató

A KATASZTRÓFAVÉDELEM kéményseprőipari szerve tájékoztatja ANDORNAKTÁLYA lakosságát, hogy az érvényben lévő járványügyi készültségben előírtak betartása mellett

2020. július 1. és 2020. július 31.

között folytatja TÁRSASHÁZI SORMUNKA tevékenységét!

 
Felhívás

Felhívás

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal 2020. július 1-én (szerdán)  

az Andornaktálya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

a Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló

 5/2019. (VI.12.) önkormányzati rendelete alapján

ZÁRVA TART!

Andornaktálya Község Polgármesteri Hivatala

 
Rendelés!

Rendelés!

Gyógyszeríratás kérése továbbra is E-mail-ben ( laszlodrfabian@gmail.com) vagy a rendelőnél a kerítésen lévő postaládába bedobva. Telefonon keresztül NEM kérhető gyógyszerfelírás.

 

A recepteket elektronikusan küldjük a Patikába. A gyógyszer bármelyik Patikába kiváltható TB kártya bemutatásával.

Egyéb orvos által írt papír amit előre kért Pl.: beutaló, utiköltségpapír, táppénzes papír kiadása  reggel 7 óra 30 perctől 9 óráig történik.

Orvosnál csak ELŐJEGYZÉS alapján történik ellátás.

Időpontot telefonon lehet kérni előre a 06-36-430-625 telefonszámon. A rendelő várójában mindig csak az adott időpontra előjegyzett beteg tartózkodhat. Sürgős ( aznapra belázasodott, sérült stb) betegek ellátása a rendelés első órájában 8 órától 9 óráig lesz a rendelőbe telefonálás után  .Doktor Úr délelőtti rendelésen 11 órától 12 óráig  délutáni rendelésen 15 órától 16 óráig továbbra is tanácsot ad  telefonon ( 06-20-314-45-43).

Kérem az időpontok betartását mind három esetben ,a saját és dolgozók egészsége és nyugalma érdekében!

 
Rendelés

Rendelés!

 

2020.06.22-23-24 -én ( hétfő,kedd,szerda) Rendel Dr. Takács Mónika egri háziorvos.

Rendelés 8 órától 10 óráig lesz.

 

Az orvosi ellátás bejelentkezés alapján történik. Előre bejelentkezni a 06-36-430-625-ös telefonszámon lehet.

Gyógyszeríratás és egyéb papírmunka a megszokott módon ( póstaláda,E-mail) lehetséges.

Sürgős esetben a Dr. Takács Mónikát  lehet hívni az alábbi telefon számon:

06-20-455-74-87

 
Köszönet!

Köszönet

 

Andornaktályai Egészségügyi Szolgálat, a saját és a község minden lakója nevében köszönöm az Andornatkályai Polgárőrség segítségét, kitartó munkáját az egészségügyi iratok házhoz szállításában.

Így nagyban hozzájárultak a személyes találkozások csökkentésében az egészségügyi ellátásban, a veszélyhelyzetben, így a Covid-19 vírus terjedésének megakadályozásában.

Úgy gondolom, hogy hasonló helyzetben, mikor segítségre lesz szükség, mindig számíthatunk rájuk.

Még egyszer köszönjük, jó egészséget kívánunk mindannyiuknak!

 

                                                            Dr. Fábián László

                                                            háziorvos

 Andornaktálya Község Önkormányzata és természetesen saját nevemben szintén köszönjük a polgárőrök önzetlen segítségnyújtását, a járványügyi helyzetben végzett fegyelmezett, szervezett munkájukat!

További sikeres, eredményes munkát kívánunk!

  

                                                               Barczi Zsolt

                                                               polgármester
 
Rendelés
 
Tájékoztató
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

Találatok 88 - 116 / 574
Andornaktálya címere
  
 
  

Ma 2021. szeptember 22. szerda, Móric napja van.

Andornaktályát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja
Magyar Vöröskereszt
Andornaktályát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület, valamint Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete segíti és támogatja!
 
Top! Top!